Vertaallijst

Deze lijst bestaat uit Nederlands-Engelse vertalingen van woorden die gangbaar zijn in de communicatie vanuit Buma/Stemra. Heeft u vragen of mogelijke aanvullingen op deze lijst? U kunt deze aan ons doorgeven via communicatie&pr@bumastemra.nl.

 • waarderen (van muziekwerken)
 • waardering (van muziekwerken)
 • waardering van DP-bewerkingen
 • waarderingsfactor
 • wedekerigheidcontract /-overeenkomst
 • weergave van verdeling(en)
 • werelddeel
 • werkinformatie
 • Wet op de naburige rechten
 • wettelijke licentie
 • wijze van afrekenen
 • wijzer
 • wijzigingsformulieren
 • witte plaat
 • woonplaatsverklaring
 • Work Information Database (WID)
AB C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NL:  

EN:  

Omschrijving:
Top