Vertaallijst

Deze lijst bestaat uit Nederlands-Engelse vertalingen van woorden die gangbaar zijn in de communicatie vanuit Buma/Stemra. Heeft u vragen of mogelijke aanvullingen op deze lijst? U kunt deze aan ons doorgeven via communicatie&pr@bumastemra.nl.

 • Raad van Aangeslotenen
 • radio lokale omroepen (EL)
 • radio nationaal (EN)
 • radio regionaal (ER)
 • radio wereldomroep (EW)
 • radio-uitzending
 • re-release
 • recette
 • recette
 • rechtengelden (auteursrechtelijke vergoeding)
 • rechtengelden / rechtenopbrengsten (auteursrechtelijke vergoeding)
 • rechtenvrij
 • rechthebbende
 • rechthebbende
 • rechthebbende opgenomen in de copyright
 • rechthebbenden (zie ook auteursrechthebbende)
 • rechtstreekse regeling
 • reciprociteitscontract
 • reconstructie van een muziekwerk
 • recording
 • rectificatie
 • referentiegebruik
 • Referentienummer (Service Rechthebbenden)
 • regeling
 • regeling treffen met Buma en/of Stemra
 • regie
 • regisseur
 • registratief
 • reglement
 • Reglement ledenraad en Raad van Aangeslotenen
 • reglement(en)
 • rekening courant
 • rekeningoverzicht
 • relatie
 • relatienummer
 • release
 • release-lijst
 • rentalverkopen (verkoop aan videotheek)
 • reparteren
 • repartitie frequentie
 • repartitie-rubriek
 • repartitiereglement
 • repertoire gebruik
 • repertoire kenmerken
 • reproductierechten
 • reprorecht
 • Reprorechtregeling
 • reservering naboekingen
 • Reserveringen
 • retentie
 • retentie datum
 • retentieperiode
 • retrocederen
 • rol code
 • Rome Conventie
 • rooms katholieke kerkmuziek (KR)
 • royalty (voor de artiest)
 • rubriek
AB C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NL:  

EN:  

Omschrijving:
Top