Vertaallijst

Deze lijst bestaat uit Nederlands-Engelse vertalingen van woorden die gangbaar zijn in de communicatie vanuit Buma/Stemra. Heeft u vragen of mogelijke aanvullingen op deze lijst? U kunt deze aan ons doorgeven via communicatie&pr@bumastemra.nl.

 • label (etiket)
 • label (merk)
 • label copy
 • labelinfo
 • land
 • land van oorsprong
 • leden
 • ledenadministratie
 • ledenraad
 • ledenraadslid
 • ledenraadsvergadering
 • ledenvergadering
 • leenrecht (juridisch)
 • leenrechten (financieel)
 • leverancier
 • library music
 • licencerende organisatie
 • licentie
 • licentie contract
 • Licentie Eigen Website, Eigen Muziekwerken
 • licentienemer; – houder
 • lichte muziek
 • lid
 • lid van de Raad van Aangeslotenen
 • lidmaatschap
 • lied
 • literaire rechten
 • logboek
 • login gegevens (portal)
 • logo
 • lokale opname
 • lokale versie
 • lokale versie (geautoriseerd)
 • loonpersing
 • losse voorstelling
AB C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NL:  

EN:  

Omschrijving:
Top