Vertaallijst

Deze lijst bestaat uit Nederlands-Engelse vertalingen van woorden die gangbaar zijn in de communicatie vanuit Buma/Stemra. Heeft u vragen of mogelijke aanvullingen op deze lijst? U kunt deze aan ons doorgeven via communicatie&pr@bumastemra.nl.

 • kabelgelden, verdeling van –
 • kabelkrant
 • Kamer van Koophandel (KvK)
 • kenmerk (voor een relatie of contactpersoon)
 • keurmerk
 • kinderdagverblijf
 • klacht – niveau 1 (Service Rechthebbenden)
 • klacht – niveau 2 (klachtenregeling intern)
 • klacht – niveau 3 (Disputes Committee, Buma)
 • klacht – niveau 4 (geschillencommissie.nl)
 • klachtengeld
 • klantnummer (voor muziekgebruikers) / relatiegegevens
 • kleine rechten
 • kopie-regeling
 • koppelen
 • korting
AB C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NL:  

EN:  

Omschrijving:
Top