Vertaallijst

Deze lijst bestaat uit Nederlands-Engelse vertalingen van woorden die gangbaar zijn in de communicatie vanuit Buma/Stemra. Heeft u vragen of mogelijke aanvullingen op deze lijst? U kunt deze aan ons doorgeven via communicatie&pr@bumastemra.nl.

 • fabricage
 • fabricage-contract
 • fabrikant
 • factuur
 • factuur specificatie
 • fiche internationale
 • filiaal
 • filmhuis
 • fingerprinting
 • firmanaam
 • Fonds voor Sociale en Culturele doeleinden
 • fondsnaam
 • fonografisch recht
 • forceren
 • fout
AB C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NL:  

EN:  

Omschrijving:
Top