Vertaallijst

Deze lijst bestaat uit Nederlands-Engelse vertalingen van woorden die gangbaar zijn in de communicatie vanuit Buma/Stemra. Heeft u vragen of mogelijke aanvullingen op deze lijst? U kunt deze aan ons doorgeven via communicatie&pr@bumastemra.nl.

 • eerste-opnamerecht
 • Eigen website, Eigen muziekwerken
 • eigendommen
 • eigendomsinformatie
 • einddatum repartitieperiode
 • entreeprijs
 • erfgenaam
 • erflater
 • Erkenningsreglement
 • ernstige muziek
 • executoriaal
 • exploitatie kosten
 • exploitatie opgave
 • exploitatie van rechten
 • exploitatieovereenkomst /-contract
 • exploiteren
AB C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NL:  

EN:  

Omschrijving:
Top