Bestuurlijke vernieuwing Buma/Stemra

22 mei 2018

De Algemene Ledenvergadering  van Buma/Stemra heeft de invoering van het Raad van Toezicht-model goedgekeurd. De oude structuur, bestaande uit een Bestuur, Directie en Ledenraad, wordt gewijzigd in een Raad van Toezicht (voorheen bestuur), een Bestuur (voorheen Directie) en een Raad van Rechthebbenden (voorheen Ledenraad), waarbij de Algemene Ledenvergadering gewoon blijft bestaan.

De Raad van Toezicht bestaat uit 4 auteurs, 2 uitgevers en 2 onafhankelijke leden waarvan één onafhankelijke voorzitter.  De Raad van Rechthebbenden bestaat uit 12 tot 13 leden, waarvan 8 auteurs en 4 uitgevers. Ten tijde van het aantreden van het nieuwe bestuur bestaat dit uit één persoon, de bestuursvoorzitter, zijnde de huidige CEO. Het bestuur wordt nog uitgebreid met een tweede bestuurder, een financieel directeur.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben wij nu voor u hier in een overzicht geplaatst.

Met vriendelijke groet,

Bestuur en directie Buma/Stemra