Toelichting Compensatie Derving Kabel

Dit betreft een jaarlijkse compensatie die wordt toegekend aan de muziekwerken waarin een Buma rechthebbende een aandeel heeft, die in een voorafgaand jaar in een mediacategorie Buma Algemene Rechten & Film zijn afgerekend. Deze compensatie wordt betaald uit de inhouding op de incasso kabel- en satellietgelden voor buitenlandse zenders. De toeslag is variabel en wordt jaarlijks vastgesteld.

Waarom een compensatie:

De door Buma geïncasseerde gelden voor muziekgebruik op buitenlandse televisiezenders worden direct doorgestuurd naar zusterorganisaties voor verdere verdeling. Daardoor kunnen Nederlandse sub gerechtigden inkomsten op buitenlandse werken mislopen. Ook worden daardoor inkomsten op oorspronkelijk Nederlandse werken door bij Buma aangesloten rechthebbenden gemist vanwege buitenlandse sub rechten.

Internationale afspraken:

Met de betrokken buitenlandse zusterorganisaties zijn daarom wederzijdse internationale afspraken gemaakt, waarbij de incasserende organisatie een percentage ter compensatie van de mogelijk misgelopen inkomsten kan inhouden op de incasso voor kabel- en satellietgelden voor buitenlandse zenders.