Testimonial Investeringsfonds Muziek – Jesse Broekman

De culturele sector is zwaar getroffen door de coronacrisis. Met het Investeringsfonds Muziek versterken Buma/Stemra en het Ministerie van OC&W de positie van auteursrechthebbenden in deze moeilijke tijd. Met de werkbijdrage van het fonds ontwikkelen componisten en tekstschrijvers nieuwe muziek en kunnen uitgevers bestaande muziek publiek maken en exploiteren. Zo gebruikte componist, musicus, technicus en docent Jesse Broekman de werkbijdrage van het fonds voor de aanschaf van een basklarinet en het inhuren van musici voor het inspelen van zijn compositie.

“Mijn manier van werken als componist is erg gericht op de instrumenten waarvoor ik schrijf. Al ben ik niet op elk instrument even goed onderlegd, ik moet weten hoe het spelen van mijn compositie voelt op het instrument en welke klanken en speeltechnieken er uit een instrument komen” legt Jesse Broekman uit. Hij is veelgevraagd componist modern klassiek en schrijft veel voor concertpodia, dans- en theatervoorstellingen. Daarnaast maakt hij zelf instrumenten en doceert op het KASK conservatorium van Gent. Naast dat de coronacrisis er in eerste instantie voor zorgde dat er geen nieuwe aanvragen kwamen voor nieuwe composities, leidde het ook tot een praktisch probleem. Broekman: “De klarinettist met wie ik samenwerk zat in Italië. Door de coronamaatregelen konden we niet bij elkaar komen. Om toch de compositie voor cello, basklarinet en slagwerk te kunnen schrijven die gepland stond, heb ik een aanvraag gedaan bij het Investeringsfonds Muziek. Met de werkbijdrage kon ik zelf een basklarinet kopen. Een dergelijk instrument kon ik mij zonder de bijdrage niet zomaar veroorloven.”

Lockdown
De eerste lockdown zorgt er voor dat de muziekwereld tot stilstand komt. De aanhoudende sluiting van podia biedt geen perspectief op uitvoeringen en leidt tot een gebrek aan stimulans om bestaande plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Toch zet Broekman op eigen initiatief verschillende projecten op zonder dat er vraag naar is. “Het was een goed moment om eens te kijken wat voor projecten en plannen nog op de plank lagen. Ik heb oude opnames op YouTube gezet, opnamen gedocumenteerd, video’s van oudere opnamen bewerkt en verschillende composities geschreven, herschreven en afgemaakt. Ook ben ik beter gaan koken, doordat er zo weinig te beleven viel het hoogtepunt van de dag.”

Concentratie
Het werk dat hij schrijft voor cello, basklarinet en slagwerk is geschreven voor de concerttraditie. De uitvoering is dan ook belangrijk, legt Broekman uit. “Daar doen we het voor, dat gemeenschappelijke moment is heel belangrijk. Ik ben blij dat we met internet verschillende dingen kunnen doen; er zijn best goede livestreams, maar je mist dat iedereen tegelijkertijd aandacht bij hetzelfde heeft. Dat is meer dan alleen het horen van de muziek, dat is ook de concentratie in een ruimte die je nergens anders op die manier vindt en die je niet door iets anders vervangt. De meeste hedendaagse klassieke muziek is voor die concentratie geschreven.”

Geldstromen
Broekman kijkt nu of het stuk alsnog uitgevoerd kan worden zodra de coronamaatregelen het toelaten. Het alternatief is dat hij een opname van de compositie laat maken, waarbij hij de musici betaalt voor het inspelen. Daar zou het resterende deel van de werkbijdrage naar toe gaan. Deze werkwijze is precies tegenovergesteld aan de normale procedure, waarbij Broekman de opdracht krijgt om een compositie te schrijven. Broekman: “Dit is een moment waarop we anders moeten denken. We moeten de geldstromen beide kanten op laten lopen om te zorgen dat er iets gebeurt. Omdat er nu geen concerten zijn heeft iedereen het heel moeilijk.”

Investering voor altijd
Broekman is dankbaar voor de bijdrage van het fonds, zeker in een tijd waarin veel musici en componisten zich de aanschaf van een nieuw instrument niet kunnen veroorloven door een gebrek aan inkomen. De aanschaf van de basklarinet betekent echter meer dan de mogelijkheid tot het maken van nieuw werk tijdens de pandemie. Broekman: “Iedere keer dat ik investeer in techniek of een instrument is het een investering in de rest van mijn carrière. Want zodra ik een instrument beheers of heb leren kennen dan kan ik die kennis voor altijd gebruiken voor mijn werk als componist.”

De instrumenten van Jesse