Privacy statement

Verwerking persoonsgegevens

Buma/Stemra verwerkt persoonsgegevens met het doel om overeenkomsten met leden, muziekgebruikers en andere partijen aan te gaan en uit te voeren en voor het verlenen van hieraan gerelateerde diensten.

(Persoons)gegevens die per e-mail, per post, via de website of apps van Buma/Stemra of via andere (al dan niet elektronische) communicatiemiddelen worden toegestuurd, worden bewaard zolang als deze nodig zijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor het leveren van de betreffende dienstverlening of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Inzage

Als relatie van Buma/Stemra kunt u (conform artikel 35 lid 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens) schriftelijk verzoeken om inzage in de u betreffende persoonsgegevens die Buma/Stemra verwerkt. Indien het naar aanleiding van uw verzoek door Buma/Stemra verstrekte overzicht onjuistheden bevat of het doel van Buma/Stemra niet dienen, kunt u Buma/Stemra vragen de gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Cookies

Op de website www.bumastemra.nl en de daarop toegankelijke portals worden cookies gebruikt om de website en portal correct te laten functioneren (‘functionele cookies’) en om geanonimiseerd gegevens te verzamelen over hoe de website gebruikt wordt (‘analytic cookies’).

Voordat voor andere doeleinden cookies op uw computer, tablet, of telefoon geplaatst worden, vraagt Buma/Stemra uw toestemming door middel van een pop-up of banner op de website in kwestie.

Klacht

Indien u van mening bent dat Buma/Stemra de wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens jegens u niet correct volgt, kunt u via post of via e-mail ( privacy.officer@bumastemra.nl ) een klacht indienen bij de Privacy Officer van Buma/Stemra. Het postadres is: Buma/Stemra – t.a.v. de Privacy Officer – Postbus 3080 – 2130 KB Hoofddorp.

Privacy Reglement

Buma/Stemra heeft een Privacy Reglement waarin uitgebreid beschreven staat hoe Buma/Stemra omgaat met persoonsgegevens en welke uitgangspunten hierbij gelden. Dit reglement kunt u hier bekijken.