Persbericht: EY onderzoek: Europese culturele en creatieve sector hard getroffen tijdens de coronacrisis

25 januari 2021

Op dinsdag 26 januari wordt het EY rapport Europees herstel: de culturele en creatieve sector voor en na de coronacrisis gepresenteerd. Het onderzoek is gedaan in opdracht van het Europese koepel van Collectieve Beheersorganisaties GESAC en maakt duidelijk dat met een terugval in omzet van ruim 30%, de culturele en creatieve sector zelfs meer heeft moeten inleveren dan het toerisme en de autobranche.

Vóór de coronacrisis had de culturele en creatieve sector een omzet van € 643 miljard en waren de kernactiviteiten van deze sector goed voor 4,4% van het BBP in de EU. Dit betekent dat de culturele en creatieve sector een grotere bijdrage levert aan de economie dan de telecomsector, de hightechindustrie, de farmaceutische industrie of de autobranche.

Op basis van het rapport benadrukt GESAC de noodzaak van grootschalige overheidssteun, van een wettelijk kader dat investeren in de creatieve en culturele sector mogelijk maakt en van het inzetten van deze sectoren om groei in Europa aan te jagen.

Ook auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra heeft de inkomsten voor de bij de organisatie aangesloten auteurs, componisten en uitgevers in 2020 zien dalen. Met de inzet van het Noodfonds Muziek en het Investeringsfonds Muziek heeft Buma/Stemra een bijdrage gedaan aan de creatie van nieuw werk en het levend houden van de Nederlandse muziekindustrie. Bernard Kobes, Voorzitter van het Bestuur Buma/Stemra: “Dit belangrijke onderzoek toont de waarde aan van de creatieve economie in Europa en de noodzaak om erin te investeren, als weg uit de crisis.” 

Samenvatting

Volledig rapport