Statuten en reglementen

Leeswijzer

Wilt u meer weten over de statuten en reglementen van Buma/Stemra of heeft u een concrete vraag, maar weet u niet waar u moet beginnen met lezen? Raadpleeg dan eerst deze leeswijzer. U leest er op artikelniveau welke informatie u waar kunt vinden.

Statuten

Reglementen

Profielschetsen

Rooster van aftreden

Overig(e) beleid / regelingen