Statuten en reglementen

Statuten en reglementen uitgave augustus 2018

Wijzigingen statuten en reglementen nav ALV oktober 2018

Statuten Buma per 5 december 2018

Statuten Stemra per 5 december 2018

E-voting Reglement

Privacy reglement

Reglement geschillencommissie

Stemra Repartitiebesluit Grafisch Reproductierechten (gestopt op 1 jan 2016)

Bagatel regeling

Copyrightgrens

Licenties voor niet-commercieel gebruik