Geschillencommissie

Uw tevredenheid is belangrijk voor ons. We weten dat af en toe, ondanks alle inspanningen van uw en onze kant zaken verkeerd kunnen gaan. Heeft u een klacht over onze service, vertel het ons, dan werken wij samen met u aan een goede oplossing. U kunt uw klacht per post, of via het klachtenformulier op onze portal indienen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Meer informatie over de klachtenregeling vindt u hier.

Geschillenregeling

Bij de Geschillencommissie, die bestaat sinds 2006, kunnen rechthebbenden en zusterorganisaties bij Buma/Stemra met klachten over besluiten van bestuur en directie een beroep doen op een geschillenregeling. De Geschillencommissie telt tenminste 7 leden, benoemd door de algemene ledenvergadering van Buma/Stemra (één onafhankelijke voorzitter, plaatsvervangend onafhankelijk voorzitter en 5 Buma/Stemra-rechthebbenden waarvan 3 auteurs en 2 uitgevers). Een geschil wordt behandeld door tenminste 3 leden van de geschillencommissie, te weten de voorzitter en 2 gewone leden.

De Geschillenregeling is toegankelijk voor alle auteurs en muziekuitgevers die bij Buma/Stemra zijn aangesloten en zusterorganisaties met een wederkerigheidscontract. Daarmee is deze commissie de beroepsinstantie voor een rechthebbende of zuster met een concrete klacht over een besluit van directie en bestuur waardoor hij of zij individueel en rechtstreeks in zijn of haar belangen wordt geraakt. De uitspraak van de commissie strekt partijen tot bindend advies, tenzij de rechter anders beslist.

Om al te lichtvaardig klagen te voorkomen en om de kosten van de procedure enigszins te compenseren, vraagt de Geschillencommissie een geschillenbijdrage (art. 13 regl. Geschillencommissie) van de klager. Indien de klager in het gelijk wordt gesteld, ontvangt hij de betaalde geschillenbijdrage terug. Het bedrag voor een auteur bedraagt € 150 per aanmelding, voor een uitgever is dat € 300,- per aanmelding.

Bekijk hier het reglement geschillencommissie.

Samenstelling van Geschillencommissie Buma/Stemra

Voorzitter: mevrouw mr. drs. J. de Vreese-Rood
Plaatsvervangend voorzitter: mevrouw M. Ruijpers
Lid-auteur: de heer B. van de Lisdonk
Lid-auteur: de heer F. Merkies
Lid-auteur: de heer E. Verwey
Lid-uitgever: de heer R. van Vliet
Lid-uitgever: de heer D. Bosheck

Wanneer uw geschil aan alle voorwaarden voldoet kunt u het schriftelijk aanhangig maken door het aan te melden bij het secretariaat.

Geschillencommissie Buma/Stemra
Secretariaat, t.a.v. mevrouw mr. O. Meijer
Postbus 3080
2130 KB Hoofddorp

Muziekgebruiker

Indien u als muziekgebruiker een klacht heeft, vindt u hier meer informatie.