Financiële informatie

Positieve verwachtingen voor 2019 zetten de toon voor 2020!

De begroting voor 2020 is in december 2019 vastgesteld door de Raad van Toezicht en mede gebaseerd op onze laatste verwachtingen voor boekjaar 2019: incasso en repartitie boven begroting, lagere beheerskosten en beleggingsresultaten ruim boven het normatief rendement. Ten opzichte van de begroting 2019 verwacht Buma/Stemra in 2020 € 9,7 miljoen meer rechtenopbrengsten te incasseren en € 11,1 miljoen meer te distribueren aan rechthebbenden. Bekijk hier de budgetcijfers voor 2020.

Buma/Stemra boekt in de eerste helft van 2019 goede resultaten.

Buma/Stemra kijkt terug op een goed eerste halfjaar 2019. Rechteninkomsten stijgen in vrijwel alle marktsegmenten en de beheerskosten zijn onder controle. De beleggingsresultaten zijn zeer positief en maken de negatieve resultaten over 2018 meer dan goed. Deze realisaties bieden een goede basis voor de rest van het boekjaar.  Lees hier meer over de halfjaarcijfers 2019.

2018: Samen sterk voor de toekomst van muziek!

Het is onze missie om als collectief de individuele auteursrechten van onze leden te exploiteren. Die missie heeft in 2018 geresulteerd in betere resultaten dan in de voorgaande jaren zoals een stijging van de rechtenopbrengsten met 2,3% en een repartitie aan onze leden die bijna 5,9% hoger lag dan in 2017. De beheerskosten daalden met 4,5%.
Bekijk hier het jaarverslag 2018 (en 2017)