Financiële informatie

Eerste helft van 2020 – Buma/Stemra probeert schade coronacrisis te beperken

Het jaar 2020 begon veelbelovend, maar dit kantelde eind februari drastisch door de uitgebroken coronacrisis. De (inter)nationale maatregelen om het coronavirus te beheersen, hebben grote gevolgen voor de componisten, tekstschrijvers en uitgevers die zijn aangesloten bij Buma/Stemra en ook voor Buma/Stemra zelf. Buma/Stemra doet er alles aan om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken door het versneld uitkeren van auteursrechtgelden, middels het Noodfonds Muziek en het Investeringsfonds Muziek. Door Buma/Stemra zijn verdere maatregelen genomen om in 2020 waar mogelijk kosten te besparen. Lees hier meer over de halfjaarcijfers 2020.

Buma/Stemra kijkt terug op een goed 2019

Het jaar 2019 was voor onze organisatie een jaar van groei en verder verbeterde efficiency. We kijken er met trots op terug. De rechtenopbrengsten van Buma/Stemra zijn in 2019 in vrijwel alle marktsegmenten gestegen ten opzichte van 2018 en zijn in totaal uitgekomen op € 219,7 miljoen, een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar met 3%. In 2019 is in totaal € 190,0 miljoen aan auteursrechtgelden uitbetaald aan rechthebbenden, ruim 5% meer dan in 2018. De beheerskosten zijn met € 26,2 miljoen ruim 10% lager dan in 2018. Bekijk hier het jaarverslag 2019 (en voorgaande jaren.

Positieve verwachtingen voor 2019 zetten de toon voor 2020!

De begroting voor 2020 is in december 2019 vastgesteld door de Raad van Toezicht en mede gebaseerd op onze laatste verwachtingen voor boekjaar 2019: incasso en repartitie boven begroting, lagere beheerskosten en beleggingsresultaten ruim boven het normatief rendement. Ten opzichte van de begroting 2019 verwacht Buma/Stemra in 2020 € 9,7 miljoen meer rechtenopbrengsten te incasseren en € 11,1 miljoen meer te distribueren aan rechthebbenden. Bekijk hier de budgetcijfers voor 2020.

Buma/Stemra boekt in de eerste helft van 2019 goede resultaten.

Buma/Stemra kijkt terug op een goed eerste halfjaar 2019. Rechteninkomsten stijgen in vrijwel alle marktsegmenten en de beheerskosten zijn onder controle. De beleggingsresultaten zijn zeer positief en maken de negatieve resultaten over 2018 meer dan goed. Deze realisaties bieden een goede basis voor de rest van het boekjaar.  Lees hier meer over de halfjaarcijfers 2019.