Financiële informatie

Buma/Stemra boekt in de eerste helft van 2019 goede resultaten.

Buma/Stemra kijkt terug op een goed eerste halfjaar 2019. Rechteninkomsten stijgen in vrijwel alle marktsegmenten en de beheerskosten zijn onder controle. De beleggingsresultaten zijn zeer positief en maken de negatieve resultaten over 2018 meer dan goed. Deze realisaties bieden een goede basis voor de rest van het boekjaar.  Lees hier meer over de halfjaarcijfers 2019.

2018: Samen sterk voor de toekomst van muziek!

Het is onze missie om als collectief de individuele auteursrechten van onze leden te exploiteren. Die missie heeft in 2018 geresulteerd in betere resultaten dan in de voorgaande jaren zoals een stijging van de rechtenopbrengsten met 2,3% en een repartitie aan onze leden die bijna 5,9% hoger lag dan in 2017. De beheerskosten daalden met 4,5%.
Bekijk hier het jaarverslag 2018 (en 2017)

Archief (Jaarverslagen 2010 t/m 2016)