Documenten Buma/Stemra

Statuten en Reglementen

Statuten en Reglementen 2015

Wijzigingen statuten en reglementen nav ALV 2017

Privacy reglement

Reglement geschillencommissie

Stemra Repartitiebesluit Grafisch Reproductierechten (gestopt op 1 jan 2016)

Verkiezingsreglement 2017

Bagatel regeling

Copyrightgrens

Licenties voor niet-commercieel gebruik

 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

 

Governance

Reglementen en gedragscode bestuurlijke structuur

Profielschets ledenraad

Reglement ledenraad

Overzicht samenstelling commissies

 

Overig

50 jaar Gouden Harpen

CBO Keurmerk

Dutch Dance Topsector!

Overzicht reciprociteitsovereenkomsten

Wat is en doet Buma/Stemra precies?