Documenten Buma/Stemra

Statuten en Reglementen

Statuten en reglementen uitgave augustus 2018

Wijzigingen statuten en reglementen nav ALV oktober 2018

Statuten Buma per 5 december 2018

Statuten Stemra per 5 december 2018

E-voting Reglement

Privacy reglement

Reglement geschillencommissie

Stemra Repartitiebesluit Grafisch Reproductierechten (gestopt op 1 jan 2016)

Bagatel regeling

Copyrightgrens

Licenties voor niet-commercieel gebruik

 

Jaarverslagen

Jaarverslag Buma 2017

Jaarverslag Stemra 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

 

Governance

Profielschets Raad van Rechthebbenden

 

Overig

Rapport Commissie Nader Onderzoek: Managementsamenvatting

Rapport Commissie Nader Onderzoek: Executive Summary

Rapport Commssie Nader Onderzoek: Summary, conclusions and recommendations

50 jaar Gouden Harpen

CBO Keurmerkcriteria

Dutch Dance Topsector!

Overzicht reciprociteitsovereenkomsten