Documenten Buma/Stemra

Statuten en Reglementen

Statuten en reglementen 2018

Wijzigingen statuten en reglementen nav ALV 2018

Privacy reglement

Reglement geschillencommissie

Stemra Repartitiebesluit Grafisch Reproductierechten (gestopt op 1 jan 2016)

Bagatel regeling

Copyrightgrens

Licenties voor niet-commercieel gebruik

 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

 

Governance

Profielschets Raad van Rechthebbenden

 

Overig

Rapport Commissie Nader Onderzoek: Managementsamenvatting

Rapport Commissie Nader Onderzoek: Executive Summary

Rapport Commssie Nader Onderzoek: Summary, conclusions and recommendations

50 jaar Gouden Harpen

CBO Keurmerk

Dutch Dance Topsector!

Overzicht reciprociteitsovereenkomsten