Documenten Buma/Stemra

Statuten en Reglementen

Statuten en Reglementen 2015

Wijzigingen statuten en reglementen nav ALV 2018

Privacy reglement

Reglement geschillencommissie

Stemra Repartitiebesluit Grafisch Reproductierechten (gestopt op 1 jan 2016)

Bagatel regeling

Copyrightgrens

Licenties voor niet-commercieel gebruik

 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

 

Governance

Profielschets Raad van Rechthebbenden

Overzicht samenstelling commissies

 

Overig

50 jaar Gouden Harpen

CBO Keurmerk

Dutch Dance Topsector!

Overzicht reciprociteitsovereenkomsten