Nieuws voor muziekgebruikers in verband met corona

De gevolgen van de verspreiding van het coronavirus en de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding terug te dringen, hebben verregaande consequenties voor alle bedrijfssectoren. Ook voor onze leden hebben de maatregelen grote gevolgen. Op korte termijn omdat optredens, campagnes en andere opdrachten zijn afgezegd. Op lange termijn omdat de omzet van muziekgebruikers daalt. Daardoor zullen de inkomsten uit auteursrecht van componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers sterk afnemen.

Wij zijn ons bewust van de negatieve gevolgen van de crisis voor muziekgebruikers. Op dit moment doen we wat we kunnen om, in overleg met marktpartijen, recht te doen aan de ergste nood. Waar we kunnen en waar dit noodzakelijk is, zoeken we gezamenlijk naar een oplossing. Vooralsnog is het niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de generieke maatregelen van de overheid. Zodra er specifieke en concrete maatregelen zijn voor de culturele sector en voor de sectoren waarvan onze muziekgebruikers deel uitmaken, zal daar meer duidelijkheid over bestaan.

Afhankelijk van de uitkomsten hiervan zullen wij samen met onze muziekgebruikers kijken in hoeverre wij mogelijkheden hebben om aanvullende maatregelen te treffen. Wij zullen alle beschikbare opties benutten in een evenwichtige balans van belangen van onze leden en van onze muziekgebruikers.

Onze medewerkers zijn bereikbaar. Voor specifieke vragen over dit onderwerp kunt u zich melden bij uw reguliere contact bij Buma/Stemra of  via meldpunt@bumastemra.nl; voor algemene vragen kunt u zich wenden tot info@bumastemra.nl.

Bernard Kobes / Siebe van Elsloo
Raad van Bestuur