Live tarief regelingen

Q&A Podia / Live muziek vindt u hier.

Algemene tarieven live evenementen

Het algemene tarief voor live evenementen is gebaseerd op een sliding scale die werkt via tranches. Het verschuldigde bedrag binnen dit tarief is een percentage van de ontvangsten. De licentievergoeding wordt berekend per dag, per gebeurtenis en is gebaseerd op de totale recette of het totale bedrag van de gage / uitkoopsom – afhankelijk van welke het hoogste is. De huidige tariefregeling is ingevoerd per 1 januari 2017.

U vindt het Algemeen Tarief hier.

Aanvullend zijn de volgende opties beschikbaar:

Licentievergoeding

Voor organisatoren die op basis van het Algemeen Tarief minstens 25 keer per jaar een evenement organiseren of een minimale afdracht van € 100.000 per jaar hebben, is er een mogelijkheid om een ​​doorlopende live overeenkomst te sluiten. Als aan de voorwaarden in de overeenkomst en de algemene voorwaarden is voldaan, komt de organisator in aanmerking voor 5% servicekosten. Deze vergoeding voor onkosten houdt een verschuiving in van administratieve verantwoordelijkheden van Buma naar de organisator en wordt beschouwd als een vergoeding voor verleende diensten. Het bedrag wordt op elke factuur van de organisator gedebiteerd.

Kwaliteitseisen fingerprinten Dance Events

Ga jij je Dance Event fingerprinten? Houd rekening met de gestelde fingerprint eisen:

 • De fingerprintende partij moet een herkenningspercentage tijdsduur van minimaal 80% kunnen garanderen, binnen 6 maanden na het evenement.
 • Het percentage tijdsduur non-id’s mag derhalve niet meer zijn dan 20%.

Mega Live Act (MLA)

Onder bepaalde voorwaarden komen concerten in aanmerking voor versnelde verwerking en uitkering. Dit worden Mega Live Acts (MLA’s) genoemd. Toepassing van de MLA vindt plaats op verzoek van de rechthebbende en alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De opbrengsten voor het concert zijn minimaal € 75.000 of er zijn minimaal 5.000 bezoekers aanwezig waarvan 70% tickets zijn verkocht;
 • Ten minste 60% van het totale aantal muziekwerken dat door de hoofd act tijdens het concert wordt uitgevoerd, is geschreven door de uitvoerder of uitvoerders van deze werken. De uitvoerder(s) is (zijn) dus ook de auteursrechteigenaar(s) van ten minste 60% van de muziekwerken die door de hoofd act worden uitgevoerd;
 • Buma / Stemra ontvangt een aanvraag voor MLA-verwerking ten minste 28 dagen voorafgaand aan het concert. Dit verzoek kan worden gedaan door één van de volgende partijen:
  a.  Collectieve beheersorganisaties;
  b.  Uitgevers / individuele auteursrechteigenaren;
  c.   Management van een artiest (alleen als deze artiest een directe auteursrechteigenaar is);
 • Een (voorlopige) afspeellijst van de hoofd act en de ondersteunende acts (indien van toepassing) wordt verstrekt.

Deze service is alleen beschikbaar voor individuele MLA’s (inclusief ondersteunende acts).

De bruto auteursrechten die voor een MLA zijn geïncasseerd worden binnen 28 dagen nadat de definitieve afspeellijst en het bruto licentiebedrag zijn ontvangen, verdeeld. Voor versnelde verwerking en uitkering van MLA’s in Nederland zijn 8,5% administratiekosten van toepassing. Er worden geen andere inhoudingen toegepast.

Tarief Speciaal Evenement

Dit tarief is van toepassing op evenementen met een duur van minimaal 2 dagen en met totale recette van meer dan € 1.000.000,00 waarbij de kosten van een overnachting zijn inbegrepen in de ticketprijs. Voor de berekening van de totale ontvangsten kan onder bepaalde voorwaarden 45% van de prijs van de tickets inclusief overnachting worden afgetrokken. Vervolgens worden de licentiekosten berekend op basis van het algemene tarief.

Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling live evenementen, podia.evenementen@bumastemra.nl / 023-7997801.