Monique Krüs treedt af als lid Raad van Toezicht van Buma/Stemra

2 maart 2022

Monique Krüs heeft per 12 januari haar functie als lid van de Raad van Toezicht van Buma/Stemra neergelegd. Haar benoemingsperiode liep tot en met de algemene ledenvergadering van 2024. Monique Krüs: “Ondanks Covid heb ik een behoorlijk aantal mooie compositie-opdrachten, ik prijs mij gelukkig! Die vragen echter veel tijd en dat betekent dat er niet genoeg ruimte is om adequaat deel te kunnen nemen aan de Raad van Toezicht. Daarom heb ik besloten mijn deelname aan de Raad te beëindigen”.

De Raad van Toezicht, de Raad van Rechthebbenden en de Raad van Bestuur danken Monique hartelijk voor haar inzet de afgelopen jaren bij Buma/Stemra en wensen haar heel veel succes in de toekomst.