Ledenvergadering is kritisch, maar opbouwend

30 oktober 2017

De Algemene Ledenvergadering van Buma/Stemra die vandaag in Hoofddorp plaatsvond heeft de jaarrekening vastgesteld en bestuur en directie decharge verleend. Wel was de vergadering kritisch over de communicatie van bestuur en directie en heeft voor de toekomst verbetering en meer transparantie geëist. Er was veel steun voor het aanvullende onderzoek door de toezichthouder. Een motie van wantrouwen in de richting van Van Limpt werd met ruime meerderheid verworpen.

Wim van Limpt, tijdens zijn speech voor de Ledenvergadering: “In het gesprek wat wij met het CvTA hadden over de scope van het aanvullend onderzoek kwam natuurlijk ook de berichtgeving over mijn onkosten ter sprake. Ik heb in dat gesprek voorgesteld dat mijn onkosten ook onderdeel kunnen zijn van het onderzoek. En dat de uitkomst daarvan volledig openbaar mag worden gemaakt. Het CvTA heeft inmiddels laten weten dit verzoek te honoreren. Mensen die mij kennen en die al jaren met mij werken weten dat openheid, duidelijkheid en transparantie belangrijke kernwaarden voor mij zijn. Toezicht en transparantie zullen in onze organisatie meer vorm en inhoud moeten krijgen.”

Transparantie

Om het belang van transparantie en betere communicatie nog eens te benadrukken nam de Ledenvergadering een motie aan waarin zij haar afkeuring uitspreekt over het communicatiebeleid van bestuur en directie. De ledenvergadering draagt bestuur en directie onder andere op om de zeer beschadigende beschuldigingen in de Volkskrant, die zijn overgenomen door andere media, gedetailleerd en openbaar te weerleggen; maximaal de bevindingen en aanbevelingen uit de onderzoeken van NautaDutilh en BDO openbaar te delen en resultaten van toekomstig onderzoek proactief met leden en aangeslotenen te delen.

Een motie die was ingediend om CEO Van Limpt – vanwege de negatieve beeldvorming – te schorsen werd met een ruime meerderheid verworpen. Van Limpt: “Door de uitkomst van deze motie voel ik me gesteund om de reeds ingezette veranderingen en vernieuwingen verder door te zetten.”

Nieuwe bestuursstructuur

Naast de externe onderzoeken en de jaarrekening kwam ook de nieuwe bestuursstructuur voor Buma/Stemra aan de orde als een belangrijk middel om toezicht en transparantie te verbeteren. Dit betekent dat het huidige bestuur zal plaatsmaken voor een Raad van Toezicht-model waarin naast de noodzakelijke kennis van de markt ook ruimte is voor onafhankelijk toezicht.

In de door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde jaarrekening 2016 blijkt dat vorig jaar ruim 183 miljoen euro is uitgekeerd aan de rechthebbenden. Als gevolg van de ingezette veranderingen zijn niet alleen de incasso en distributie gestegen maar is ook de financiële positie voor het eerst sinds 2013 weer positief. In 2017 zijn tevens de eerste financiële resultaten van de herstructurering inmiddels zichtbaar. Zo is er ruim een half miljoen euro bespaard op personeelskosten.