Projecten met bijdragen van het Investeringsfonds Muziek

In oktober 2020 konden Nederlandse componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers een aanvraag doen bij het Investeringsfonds Muziek. Buma/Stemra heeft een aantal muziekauteurs die een werkbijdrage kregen, gevraagd naar hun verhaal.

Het Investeringsfonds Muziek is een initiatief van Buma/Stemra met medewerking van het Ministerie van OCW. Het Ministerie van OCW had, als onderdeel van de aanvullende middelen voor de culturele sector, € 5.000.000 vrijgemaakt voor het ‘Steunfonds Rechtensector’, een initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen. Daarvan was €2.475.000 beschikbaar voor het Investeringsfonds Muziek.

Met dit bedrag wilden wij samen met het Ministerie van OCW een bijdrage leveren aan de continuïteit van het creatieve proces en de totstandkoming van nieuwe culturele producties. En dat is gelukt! Van nieuwe instrumenten tot global live streaming events. Er is creatief gebruik gemaakt van de bijdrage van het Investeringsfonds Muziek. Elke week doet iemand, in de vorm van een blog of video, diens verhaal over hoe de bijdrage van het Investeringsfonds Muziek haar/hem geholpen heeft.

Houd de website en onze Instagram pagina in de gaten om te zien welke projecten tot stand zijn gekomen door de bijdrage van het Investeringsfonds Muziek!

Forbidden Music Regained
Met de werkbijdrage van het Investeringsfonds Muziek ontwikkelen componisten en tekstschrijvers nieuwe muziek en kunnen uitgevers bestaande muziek publiek maken en exploiteren. Zo gebruikte uitgever Donemus Publishing de werkbijdrage van het fonds voor het project Forbidden Music Regained. Voor het project verzamelt, restaureert en digitaliseert Donemus Publishing zo’n duizend werken die verboden waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op deze pagina lees je meer over dit project.

FITSZ KIDS
Lucia Marthas gebruikt de werkbijdrage van het Investeringsfonds Muziek voor FITSZ KIDS: de talentvolle groep zang- en danskids die swingende nummers brengen rond het thema fit zijn, worden en blijven. Óók in coronatijd!

Jasper de Beer
Componist en multi-instrumentalist Jasper de Beer gebruikt de werkbijdrage van het Investeringsfonds Muziek om nieuwe muziek te maken voor Naked Ears. In de muziek die hij maakt voor de band hoor je goed zijn liefde voor funk en zijn achtergrond als geschoold jazzmuzikant terug. Op deze pagina lees je meer over dit project.

Global live streaming event
Anneke van Giersbergen gebruikte de werkbijdrage van het fonds voor een global live streaming event van haar nieuwe solo-album!

Jesse Broekman
Componist, musicus, technicus en docent Jesse Broekman gebruikt de werkbijdrage van het fonds voor de aanschaf van een basklarinet en het inhuren van musici voor het inspelen van zijn compositie. Op deze pagina lees je meer over dit project.