Coronavirus: Informatie voor muziekgebruikers

Alle bedrijfssectoren ondervinden verregaande gevolgen van de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Buma/Stemra, Sena en Videma hebben gezamenlijk besloten om bedrijven, instellingen en winkels die als gevolg van deze maatregelen verplicht gesloten zijn vrij te stellen van betaling over deze sluitingsperiode, tenzij er door de overheid gecompenseerd wordt. Op dit moment is onduidelijk hoe lang de maatregelen zullen duren en op welke manier er mogelijk compensatie zal plaatsvinden. Buma/Stemra, Sena en Videma gaan met klanten en hun vertegenwoordigers in gesprek om tot passende oplossingen te komen. In een later stadium zullen wij u over de uitkomst hiervan informeren.

Voor welke bedrijven en instellingen geldt dit?
Voor alle bedrijven, instellingen en winkels die als gevolg van deze maatregelen verplicht gesloten zijn, tenzij er door de overheid gecompenseerd wordt.

Hoef ik nu niet te betalen?
Op dit moment hoeft u niet te betalen als u een winkel, bedrijf of instelling heeft dat als gevolg van de overheidsmaatregelen verplicht gesloten is. Wij gaan met klanten en hun vertegenwoordigers in gesprek om tot passende oplossingen te komen voor het muziekgebruik dat als gevolg van deze maatregelen niet heeft plaatsgevonden. In een later stadium zullen wij hierover nader informeren.

Ik heb een factuur, en die kan ik nu niet betalen.
Als u met ons een betalingsregeling wilt treffen kan dat via debiteuren@bumastemra.nl.

Wilt u een betalingsregeling treffen met  SCAN, Sena of Videma, dan kunt u contact opnemen via deze contactgegevens:

Heeft u gecombineerde Buma/Stemra en Sena factuur ontvangen en wilt u daarover meer informatie? Neemt u in dat geval contact op met SCAN. 

Hoe word ik verder geïnformeerd?
Door uw brancheorganisatie en/of door Buma/Stemra.