Coronavirus: Informatie voor muziekgebruikers

Alle bedrijfssectoren ondervinden verregaande gevolgen van de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen.
Door het besluit van de overheid om ondernemers te verplichten de deuren te sluiten ontstaan acute financiële problemen. Datzelfde geldt voor de vele rechthebbenden die vertegenwoordigd worden door Buma, Sena en Videma.

Deze ongekende situatie vraagt om solidariteit. De VOI©E-leden Buma, Sena en Videma hebben in overleg met VNO/NCW en MKB Nederland besloten om bedrijven, instellingen en winkels met commercieel publiekstoegankelijke ruimte, die als gevolg van deze maatregelen verplicht gesloten zijn, volledig c.q. gedeeltelijk vrij te stellen van betaling over deze sluitingsperiode.

Deze compensatieregeling wordt via de betrokken brancheorganisaties uitgevoerd. Individuele licentiehouders ontvangen de informatie over de compensatieregeling via het Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten (SCAN).

U kunt SCAN bereiken via info@mijnlicentie.nl en 020-7009099.