Coronavirus: Informatie voor leden

De gevolgen van de verspreiding van het coronavirus en de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding terug te dringen, hebben verregaande consequenties voor alle bedrijfssectoren. Ook voor onze leden hebben de maatregelen grote gevolgen. Op korte termijn omdat optredens, campagnes en andere opdrachten zijn afgezegd. Op lange termijn omdat de omzet van muziekgebruikers daalt. Daardoor zullen de inkomsten uit auteursrecht van componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers sterk afnemen.

We hebben geprobeerd – door middel van verschillende acties – om zo snel mogelijk de eerste en ergste schade op te vangen.

Vervroegde distributies

Om rechthebbenden tegemoet te komen, is besloten een aantal distributies te vervroegen:

 • Auteursrechtgelden uit live optredens in 2019 worden in april en mei 2020 uitgekeerd in plaats van september 2020. Met deze maatregel wordt ca € 12.000.000 4 tot 5 maanden eerder uitgekeerd aan rechthebbenden.
 • Auteursrechtgelden uit Radio en TV in 2019 worden in juni 2020 uitgekeerd in plaats van in september 2020. Met deze maatregel wordt ca € 38.000.000 3 maanden eerder uitgekeerd aan rechthebbenden.

Daarnaast hebben we besloten om een aantal betalingen die nu jaarlijks plaatsvinden per kwartaal uit te betalen:

 • Auteursrechtgelden uit live optredens volgens AL-Licenties worden vanaf gebruiksjaar 2020 per kwartaal afgerekend. Met deze maatregel wordt structureel ca € 7.000,000 tot € 10.000.000 6 tot 15 maanden eerder uitgekeerd.
 • Auteursrechtgelden uit Publieke en commerciële Radio en Televisie zenders worden vanaf gebruiksjaar 2020 per kwartaal afgerekend. Met uitkeren van gebruik uit Q1 2020 wordt in september 2020 aangevangen. Met deze maatregel wordt structureel ca € 27.000,000 tot € 30.000.000 3 tot 12 maanden eerder uitgekeerd.

Veelgestelde vragen vervroegde distributies

 • Waarom doet Buma/Stemra dit?
  Om rechthebbenden tegemoet te komen. Ook voor onze leden hebben de maatregelen grote gevolgen. Op korte termijn omdat optredens, campagnes en andere opdrachten zijn afgezegd. Op lange termijn omdat de omzet van muziekgebruikers daalt. Daardoor zullen de inkomsten uit auteursrecht van componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers sterk afnemen. We hopen door vaker en sneller te betalen onze rechthebbenden te helpen.
 • Om hoeveel geld gaat het?
  Op korte termijn betaalt Buma/Stemra € 40-50.000.000 uit. Ongeveer € 15.000.000 hiervan gaat direct naar Nederlandse rechthebbenden.
 • Wanneer kan ik geld verwachten?
  Auteursrechtgelden uit live optredens in 2019 worden in april en mei 2020 uitgekeerd; auteursrechtgelden uit Radio en TV in 2019 worden in juni 2020 uitgekeerd.
 • Welk geld wordt nu per kwartaal uitgekeerd dat hiervoor per jaar werd uitgekeerd?
  Auteursrechtgelden uit live optredens volgens AL-Licenties en auteursrechtgelden uit Publieke en commerciële Radio en Televisiezenders.

Noodfonds Muziek

Op 1 mei is het Noodfonds Muziek gelanceerd. Een initiatief van Buma/Stemra en Sena om het ergste leed onder de zwaarst getroffen rechthebbenden enigszins te verzachten. We zijn gestart met een donatie-actie, waarvan de opbrengst staat op € 12.000, welke verdubbeld wordt door Spotify. Inmiddels is het ook mogelijk om een gift aan te vragen uit dit fonds. Dit kan tot en met 30 juni via www.noodfondsmuziek.nl. Op deze site zijn ook de criteria voor een aanvraag te vinden en wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen.

Investeringsfonds Muziek

Verder hebben we, verenigd in het ‘Steunfonds Rechtensector’, samen met een aantal andere rechtenorganisaties een aanvraag voor steun gedaan bij het Ministerie van OCW. Inmiddels is toegezegd dat de inbreng in het fonds verdubbeld wordt. Het ministerie stelt de eis dat dit geld wordt uitgekeerd als productie- of werkbijdrage. Daarom lanceren we binnenkort het Investeringsfonds Muziek. We houden jullie daarover op de hoogte.

Overheidsmaatregelen.

Meer informatie over overheidsmaatregelen kunt u hier vinden.

Veelgestelde vragen over de TOZO-regeling
Onderstaande vragen hebben betrekking op de mogelijke invloed auteursrechtuitbetalingen en giften uit het noodfonds ten aanzien van een TOZO uitkering. Buma/Stemra heeft voor deze vragen overleg gehad met belastingadviseurs van EY en heeft de vragen zo zorgvuldig mogelijk proberen te beantwoorden. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de informatie.

In mijn gemeente is weinig bekendheid met inkomsten uit het auteursrecht. Hoe leg ik ze uit hoe het werkt?
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de TOZO: aan onderstaande beantwoording kunnen geen rechten ontleend worden.
Voor een bepaling van tot welke periode inkomsten uit auteursrecht worden verkregen zijn drie momenten relevant:
1. Het moment waarop het werk is gecreëerd en er een auteursrechtelijk relevant werk ontstaat.
2. Het moment dat een werk (een versie van een liedje) vastgelegd wordt en/of openbaargemaakt (door liveopvoering, op de radio, tv of elders) en het recht op auteursrechtinkomsten voor muziekgebruik wordt verkregen;
3. Het moment waarop de inkomsten worden uitbetaald.

De componisten, tekstschrijvers en muziekuitgeverijen exploiteren niet zelf hun werk zoals genoemd onder 2. maar hebben zich daarvoor bijna allemaal aangesloten bij Buma/Stemra die dat voor hen, op eigen naam, doet. Buma/Stemra sluit voor het muziekgebruik in een jaar een groot aantal licenties af en incasseert daarvoor. Die gelden keert zij in een latere periode, vaak een jaar later, uit aan de componisten, tekstschrijver en muziekuitgeverijen. De inkomsten die bijvoorbeeld in 2019 worden gegeneerd, worden grotendeels in 2020 uitbetaald door middel van zogenoemde distributies.

Tellen inkomsten uit auteursrechten mee voor de bepaling van de toekenning of hoogte van de TOZO?
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de TOZO: aan onderstaande beantwoording kunnen geen rechten ontleend worden.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt in haar brief aan de Kamer van 24 april:
Alleen inkomen dat betrekking heeft op de periode waarover Tozo wordt aangevraagd wordt in aanmerking genomen. Bij inkomen uit arbeid is de periode waarop het inkomen betrekking heeft de periode waarin de arbeid, waaruit dat inkomen is verkregen, is verricht. Een factuur die betaald wordt in maart, maar waarvan het werk is verricht in februari, wordt dus niet betrokken bij het berekenen van de Tozo-uitkering.

Bovendien staat in artikel 32 lid 2 Participatiewet:
Middelen die het karakter hebben van uitgesteld inkomen worden in aanmerking genomen naar de periode waarin deze zijn verworven. Middelen die het karakter hebben van doorbetaling van inkomen over een periode worden in aanmerking genomen naar de periode waarin deze te gelde kunnen worden gemaakt.

Dit betekent dat wij van mening zijn dat auteursrechtinkomsten van makers in de 3 maanden waarvoor componisten, tekstschrijvers en uitgevers inkomsten ontvangen van Buma/Stemra, die dus betrekking hebben op gebruik in voorgaande periodes (veelal in het jaar daarvoor) niet verrekend dienen te worden met of dienen mee te tellen bij een TOZO-aanvraag.

Moeten giften, zoals giften uit het noodfonds meegenomen worden bij de bepaling van de hoogte van de TOZO?
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de TOZO: aan onderstaande beantwoording kunnen geen rechten ontleend worden.
Binnenkort kan een gedeelte van de leden van Buma/Stemra een aanvraag indienen bij het Noodfonds Muziek. Dit is een gift waar geen verplichting tegenover staat. Een gift is iedere handeling die ertoe strekt dat degene die de handeling verricht, een ander ten koste van eigen vermogen verrijkt. De ontvanger wordt verrijkt, immers hij of zij ontvangt een bate waarmee het vermogen wordt vermeerderd en waar geen tegenprestatie tegenover staat. De ontvanger kan er in casu ook geen aanspraak op maken. Deze uitgaven gaan ten koste van het collectief van leden en deelnemers van Buma/Stemra en Buma/Stemra.

Kortom: een uitkering uit het Noodfonds Muziek is een gift en zij dient naar onze mening buiten beschouwing van de berekening van de TOZO te worden gelaten. Dit geldt zowel voor uitkeringen aan een BV als voor uitkeringen aan natuurlijke personen. Eventueel kan je naar punt 5.5. van de Handreiking TOZO verwijzen waarin is opgenomen dat een gift uit een ander fonds geen inkomenssteun betreft. Een schenking tot en met € 2.208 per jaar is vrijgesteld van schenkbelasting.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt:

Hoe eerder en vollediger gegevens bij ons beschikbaar zijn, hoe eerder ze verwerkt kunnen worden.