YouTube

Hoe verwerkt Buma/Stemra muziekgebruik via YouTube?

YouTube biedt talloze webbezoekers een enorm aanbod aan gestreamde video’s, waarin muziek voorkomt. Maandelijks stuurt YouTube ons een overzicht van de in de videostreams gebruikte en liedjes. Zo zien we precies hoe vaak één muziekwerk gebruikt is.

De gestreamde liedjes matchen we met onze werkendatabase. Uit deze database blijkt welke werken wij precies vertegenwoordigen. Belangrijk, want juist bij online kanalen als YouTube geldt dat grote internationale uitgevers er steeds vaker toe over gaan om zélf de online rechten te beheren en het geld te innen. Buma/Stemra heeft alleen een overeenkomst voor in Nederland bekeken video’s. Voor video’s die buiten Nederland zijn bekeken is Buma/Stemra afhankelijk van zusterorganisaties en de door hen gemaakte afspraken. Het bepalen aan wie we uitkeren is hier dus complexer dan bij andere kanalen.

Net als andere online on demand-kanalen is het aanbod bij YouTube gigantisch. Van al die video’s zorgt een klein gedeelte voor het grootste aantal views: de meest populaire video’s. Maar daarnaast zijn er nog miljoenen andere video’s die incidenteel bekeken worden. Per video is dat soms maar een handvol.

Vanaf welk bedrag wordt er uitgekeerd aan rechthebbenden?

Tot voor kort gold voor componisten en tekstdichters per distributie een uitkeringsgrens van €13,-. Met ingang van 1 januari 2015 heeft er echter een wijziging plaats gevonden waardoor deze uitkeringsgrens – ook wel financiële bagatel genoemd – wordt afgeschaft. In de nieuwe situatie wordt het totale bedrag voor alle werken van een lid per distributie op de rekening courant bijgeschreven. Op het moment dat er meer dan €15,- op een rekening courant staat, wordt het bedrag overgemaakt. Eind december wordt het jaar afgesloten en maken wij het saldo van de rekening courant over, ook als deze onder €15,- ligt. Het saldo wordt verrekend met de eventuele basisuitkering en de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.