Wijzigingen doorgeven

Toen ik mijn muziekwerk aanmeldde, was het nog niet uitgegeven. Nu wel. Moet ik nu opnieuw aanmelden?

Nee, dat hoeft niet. Tenzij het om een buitenlandse uitgave gaat. Bij een Nederlandse uitgave is de uitgever verplicht dit aan te melden bij Buma/Stemra.

Hoe geef ik wijzigingen in een eerder aangemeld werk door?

Een wijziging in een eerder aangemeld muziekstuk kan via MijnBumaStemra worden doorgegeven.

Ik heb een aanmeldformulier ingevuld en opgestuurd, maar ik heb een fout gemaakt. Wat moet ik doen?

U kunt het beste opnieuw een registratieformulier invullen (voorzien van uw handtekening) en die opsturen. U kunt dit tevens via de portal doorgeven.