Valse facturen

Waarschuwing voor spooknota’s en malafide incasso pogingen
Op dit moment ontvangen wij veel klachten over spooknota’s die worden verstuurd uit naam van Buma en/of Stemra of bedrijfsnamen die daar sterk op lijken. Tevens worden ondernemers telefonisch benaderd door partijen die zich voordoen als een incassobureau dat namens Buma en/of Stemra incasseren.

Buma/Stemra heeft niets met deze partijen achter de spooknota’s te maken en is niet verantwoordelijk voor het frauduleuze handelen van deze partijen. Wij verzoeken ontvangers van dergelijke nota’s met klem deze niet te betalen en bij twijfel contact op te nemen met Buma/Stemra op 023 – 799 7834 of via email debiteuren@bumastemra.nl.
Wij attenderen u op deze pagina op een aantal bij ons bekende gevallen en vragen u om eventuele nieuwe gevallen zo spoedig mogelijk bij ons te melden. Wij doen (indien juridisch mogelijk) altijd aangifte van dergelijke pogingen tot fraude en vragen u dit ook te doen.

Bekende gevallen van spooknota’s:
Bureau Stemra:
Deze facturen lijken op de facturen van Buma/Stemra echter wijken af op onder andere de volgende punten:
• De factuur wordt verzonden uit naam van Bureau/Stemra in plaats van Buma/Stemra
• Er wordt verzocht om een betaling te verrichten naar bankrekeningnummer NL70INGB007029708 of naar DE21 3247 0024 0095 9056 00

Valse facturen die inbreuk maken op onze naam:
Buma Stemra
Deze facturen lijken bedrieglijk veel op onze reguliere facturen maar wijken als belangrijkste punt af op het bankrekening nummer:
• Er wordt verzocht om een betaling te verrichten naar bankrekeningnummer AT28 1200 0501 7600 2723
• Er wordt verzocht om een betaling te verrichten naar bankrekeningnummer NL41 ABNA0561 0761 46
• Er wordt verzocht om een betaling te verrichten naar bankrekeningnummer BG12PIRB91704603499799.

Bekende malafide incasso pogingen:
De personen die pogingen doen tot malafide incasso maken daarbij ten onrechte gebruik en dus misbruik van de namen en logo’s van twee incassobureaus zijnde “Centraal Invorderings Bureau (CIB)”en “Van Arkel Gerechtsdeurwaarders en Incasso” en geven zich daarbij ook uit namens deze bureaus. Deze bureaus hebben hiervan inmiddels ook aangifte gedaan bij de politie en maken op hun website melding van dit misbruik.  Onze vorderingen worden alleen buitengerechtelijk geïncasseerd door de bedrijven vermeld in onderstaande alinea.
De personen verzoeken in hun poging tot malafide incasso de door hen benaderde ondernemers op vrij dringende wijze tot het direct overmaken van een bedrag en boete op een door hen telefonisch opgegeven bankrekeningnummer in verband met een vordering uit hoofde van Buma en/of Stemra. Buma/Stemra heeft echter geen relatie met deze incassobureaus en er worden dus ook geen klanten van Buma/Stemra benaderd namens deze incassobureaus.  Daarnaast wordt er vanuit het e-mailadres: incassobeheer@outlook.com een kopie van een gefalsificeerde Buma/Stemra factuur verstuurd met het verzoek tot betaling.

Hoe herkent u een factuur of een aanmaning van Buma/Stemra?
Een Buma en of Stemra factuur herkent u op de volgende wijze:
• Vereniging Buma hanteert het bankrekeningnummer NL41 ABNA0433 0148 06
• Stichting Stemra hanteert het bankrekeningnummer NL89 ABNA0433 0735 00
• Stichting Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten factureert namens Buma en Sena en hanteert bankrekening nummer NL12 ABNA0579 6035 71
• Buma en Stemra maken gebruik van de hieronder vermelde incasso bureaus met bijbehorende bankrekeningnummers:
– GGN Incasso & Gerechtsdeurwaarders met bankrekening nummer NL79 INGB0683 7134 77 of NL90 INGB0686 3103 57
– Intrum Nederland met bankrekening nummer NL64 DEUT 0265 2949 16
– De Best & Partners Gerechtsdeurwaarders met bankrekening nummer NL13  INGB0000145674 of NL89 DEUT 0593444302

Buma/Stemra en/of  haar incasso partners zullen u nooit vragen om geld over te maken op een enkel telefonisch verstrekt bankrekeningnummer.

Twijfelt u aan de echtheid van een factuur dan kunt u contact opnemen met Buma/Stemra via 023-799 7834 of e-mailen naar debiteuren@bumastemra.nl
Op de website van Fraudehelpdesk leest u wat een spooknota is. Hier leest u hoe u voorkomt dat u slachtoffer wordt van een spooknota.