Thuiskopieheffing

Wie betaalt de thuiskopievergoeding? En aan wie?

Iedere consument mag volgens de Auteurswet voor eigen oefening, studie of gebruik een kopie maken van een auteursrechtelijk beschermd werk. Voor dit gebruik betaalt u over heffingsplichtige voorwerpen een vergoeding, omdat in de verkoopprijs een klein gedeelte zit bedoeld voor de auteursrechthebbenden. Fabrikanten en importeurs in Nederland van blanco beeld- of geluidsdragers betalen namelijk een vergoeding aan Stichting de Thuiskopie. Die verdeelt het geld onder componisten, tekstdichters en muziekuitgevers en andere rechthebbenden.

Moet ik betalen als ik naar mijn iPod luister?

Muziekwerken en andere auteursrechtelijk beschermde werken mogen slechts openbaar gemaakt en verveelvoudigd worden met toestemming van de rechthebbenden. Als u naar muziek op uw iPod luistert, zonder dat het de bedoeling is dat anderen dit kunnen horen, is er geen sprake van openbaarmaking en hoeft u hiervoor geen toestemming te vragen aan de rechthebbenden.