Raad van Rechthebbenden

 

Mark Bremer

Nevenfuncties/beroep:

 • Managing Director Universal Music Publishing Benelux
 • Voorzitter Nederlandse Muziek Uitgevers Verenging (NMUV)

 

Wiboud Burkens

Nevenfuncties/beroep:

 • Lid VCTN

 

David Dramm

Nevenfuncties/beroep:

 • Nieuw GeNeCo

 

Hans Everling

Nevenfuncties/beroep:

 • Eigenaar SOB Audio Imaging
 • Vice-voorzitter BCMM
 • Directeur / eigenaar Haramtisu Holding B.V.

 

Gregor van Offeren

Nevenfuncties/beroep:

 • Popauteurs.nl

 

Davo van Peursen

Nevenfuncties/beroep:

 • Managing Director (DGA) Donemus Publishing BV
 • Bestuurlijk secretaris Stichting Donemus Beheer
 • Voorzitter van de Vereniging van Muziekhandelaren en -uitgevers in Nederland (VMN)

 

Jitze de Raaff

Nevenfuncties/beroep:

 • NMUV / VMN

 

Aafke Romeijn

Nevenfuncties/beroep:

 • Componist, producent en producer
 • Schrijver en journalist
 • Penningmeester BAM!
 • Afgevaardigde ECSA (European Composers & Songwriters Alliance)
 • Zakelijk leider Stichting Babi Pangang Producties

Martijn Schimmer

Nevenfuncties/beroep:

 • Directeur/eigenaar TFS Media Group
 • Directeur/eigenaar Schimmer Music Productions
 • Partner/eigenaar Scripted Music B.V.
 • Directeur/eigenaar Talents for Brands B.V.
 • Directeur/eigenaar Track Media Music Publishing
 • Directeur/eigenaar SMP Copyrights B.V.
 • Partner/eigenaar Online Cookie Collective B.V.

 

Koen Vergouwen

Nevenfuncties/beroep:

 • Tierolff Muziekcentrale BV
 • Bestuurslid VMN

 

Johan van der Voet

Nevenfuncties/beroep:

 • Songwriter / componist / producer
 • Directeur / eigenaar Soundgram Post Production
 • Directeur / eigenaar Studio Soundgram & Soundgram Publishing
 • Directeur / eigenaar Studio soundgram & Soundgram Publishing
 • Gast-docent op diverse Hogescholen
 • Directeur / eigenaar AV Sound Education

Rita Zipora Verbrugge

Nevenfuncties/beroep:

 • Uitvoerend muzikant en songwriter
 • Moderator/presentator muziek events
 • Secretaris en bestuurslid BAM!
 • Docent/mentor Popafdeling Conservatorium van Amsterdam
 • Voorzitter POPnl
 • Aangeslotene Popcoalitie
 • Commissie muziek Amsterdamse Kunstraad
 • Monitoringscommissie Raad voor Cultuur

Het rooster van aftreden en de profielschets van de Raad van Rechthebbenden vind u bij de statuten en reglementen.