Pensioen

Kent Buma/Stemra een pensioenregeling?

Buma/Stemra heeft een oudedagsvoorziening voor zowel auteurs als voor muziekuitgevers. Buma/Stemra heeft een nieuwe oudedagsvoorziening geïntroduceerd die met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 is ingetreden. Op basis van de ‘Regeling Oudedagsvoorziening’ ontvangt u, wanneer u voldoet aan de deelnamevoorwaarden, een percentage van uw Buma jaarinkomen. Meer informatie kunt u hier vinden.