Opgave HaFaBra

Op deze pagina vindt u de meest voorkomende problemen en vragen over de opgave HaFaBra.

Ik kom niet in het online programmaopgave scherm.

Ga naar http://www.bumastemra.nl/opgave2017 en klik op (het plaatje onder) ‘klik hier voor het doen van uw opgave’.

Wanneer dit niet werkt, kunt u ook inloggen via https://2017repertoire.surveyservice.nl

De inlogcode werkt niet.

De inlogcode bestaat in totaal uit maximaal 10 tekens (cijfers én letters, géén hoofdletters). Deze dient exact overgenomen te worden zoals die in de brief /e-mail staat die u gekregen heeft.

Wat doe ik als de naam of plaats van de vereniging niet correct is?

Als u kiest voor de optie ‘gegevens kloppen (deels) niet’ in het tweede scherm (stap 1/8) en op ‘volgende’ klikt, kunt u de omschrijving aanpassen.

Wat doe ik als wij geen uitvoeringen hebben gegeven in de betreffende periode?

Ook als u geen uitvoeringen heeft gegeven, kunt u dit aangeven via internet onder stap 3/8. U voorkomt daarmee ook dat wij u een herinnering sturen.

Wat doe ik als wij zijn opgeheven in de betreffende periode?

Als uw vereniging inmiddels is opgeheven, maar u heeft wel uitvoeringen gehad in 2017, verzoeken wij u de ten gehore gebrachte werken in 2017 op te geven. Heeft u ook in 2017 geen uitvoeringen gegeven, kunt u kiezen voor de optie “Het koor/de vereniging is opgeheven” onder stap 3/8.

Ik zou graag onze programmaopgave van vorig jaar willen inzien. Kan dit?

Als u vorig jaar opgave heeft gedaan van het repertoire dan kunt u die opgegeven lijst terugzien. Vink dan het hokje aan met de tekst ‘Toon alleen vorig jaar uitgevoerde werken’ onder stap 5/8. Als u dit hokje aanvinkt, krijgt u alleen uw opgave van vorig jaar te zien, die u dan kunt bewerken. U kunt daar uw aantal uitvoeringen achter de titels invullen. Deze titels blijven bewaard.

Als u dit hokje weer uitvinkt, kunt u weer zoeken in de grote database. Uw geselecteerde titels (waar een aantal uitvoeringen >0 is ingevuld) blijven bewaard.

Hoe kan ik tussentijds zien wat ik al heb ingevoerd?

U kunt uw opgave tussentijds controleren door onder stap 5/8 op ‘volgende’ te klikken. U komt dan in stap 6/8, waar u kunt zien wat u tot nu toe heeft ingevuld. Door in stap 6/8 op ‘vorige’ te klikken, komt u weer in het voorgaande scherm waar u verder kunt gaan met uw opgave.

Ik wil het invoeren van de titels tussentijds even stoppen. Kan dat?

Ja, dat kan. Kies dan voor de optie “Opslaan en later verdergaan” onder stap 5/8. U kunt later weer verdergaan door met uw inlogcode uit de brief in te loggen via de betreffende link vanaf www.bumastemra.nl/opgave2017 .

Ik wil een overzicht van de ingevoerde muziekstukken printen, kan dit?

Ja, dit kunt u doen aan het einde, als u alle titels heeft ingevoerd. U kunt onder stap 8/8 kiezen voor een e-mail met een bevestiging en een overzicht van de opgave van uw vereniging.

Als u daar op versturen heeft geklikt, komt u vervolgens nog op een scherm waar u uw opgave kunt printen of downloaden in PDF-formaat.

Wij betalen al contributie bij de bond waar we aangesloten zijn. Moeten we dan toch opgave doen aan BUMA?

Middels deze opgave geeft u alleen aan welke muziekstukken u ten gehore heeft gebracht in 2017. Dit is niet van invloed op de contributie die uw vereniging aan de bond betaalt. BUMA maakt naar aanleiding van alle opgaven een verdeling en zorgt dat de rechthebbenden een eerlijk deel van de vergoedingen voor auteursrechten krijgen: het geld dat u door middel van uw lidmaatschap al heeft betaald.

 Moet ik optredens in besloten verband, zoals bij een bejaardentehuis, kerk en ziekenhuis ook opgeven?

U dient van elk optreden, ook van besloten optredens of van een optreden in een bejaardentehuis, kerk, enzovoort opgave te doen. Indien het optreden op uitnodiging is van het bejaardentehuis/ kerk/ziekenhuis enzovoort, dan betreft het door derden georganiseerde concerten/optredens. Ook dit is een openbaarmaking van het repertoire. De zorgcentra/bejaardencentra/verpleeghuizen hebben daarvoor betaald en ook dat geld moet verdeeld worden onder de rechthebbenden.

Een uitzondering vormt de medewerking aan “Erediensten* in de kerk”. Deze hoeven niet opgegeven te worden.

*Erediensten worden vaak omschreven als: Een geheel van voorgeschreven gebeden, ceremoniën en handelingen die een eredienst uitmaken. In het christendom wordt dit ook wel een liturgie genoemd.

 Mijn koor of vereniging heeft in het buitenland opgetreden. Moet ik dit ook opgeven?

Dit kan wel opgegeven worden, maar niet via deze invoerpagina. De dirigent of componist kan zelf een melding van dit gebruik doen op de portal van Buma/Stemra.

Moeten we als Majorettevereniging/Twirlkorps ook opgave doen?

In principe hoeft u geen gegevens op te geven. Wel verzoeken we u vriendelijk naar de website te gaan, uw inlogcode in te voeren en bij de betreffende vraag (stap 3/8) aan te geven dat u geen optredens heeft gehad in 2017 (zie ook punt 4).

Wat doe ik als ik niet meer kan achterhalen hoe vaak mijn vereniging een bepaald muziekwerk heeft uitgevoerd?

U maakt een zo nauwkeurig mogelijke schatting. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de korte(re) werken die regelmatig tijdens een muzikale rondgang worden uitgevoerd.

Wij adviseren u om vóór het invullen in ieder geval contact op te nemen met uw dirigent of instructeur.

 Ik weet niet wie de makers (rechthebbenden) van een muziekstuk zijn.

Wij adviseren u om vóór het invullen in ieder geval contact op te nemen met uw dirigent of instructeur. U kunt ook de titelcatalogus op de website van Buma/Stemra raadplegen. Ga naar http://www.bumastemra.nl/over-bumastemra/titelcatalogus/. Let er op altijd de juiste versie of bewerking te melden. 

Kan ik de opgave “off line” invullen?

Nee, dit is niet mogelijk. Het is noodzakelijk dat u tijdens het invullen met internet verbonden blijft. De antwoorden worden namelijk na elke vraag/invulveld per stuk verstuurd.

 Heb ik speciale software nodig om mijn programmaopgave online te kunnen doen?

U moet beschikken over een PC met een internetverbinding. Het programma werkt het best met de volgende internetbrowsers:

Internet Explorer 6.0 en hoger,
Mozilla Firefox 3.0 en hoger,
Google Chrome 2.0 en hoger.

Bij een combinatie met Safari of Opera kunnen er mogelijk problemen ontstaan bij het invullen. Dit hangt af van de instellingen van uw computer.

 Ik heb het idee dat mijn antwoorden niet verstuurd zijn, klopt dat?

Uw antwoorden blijven per vraag bewaard. Uw complete opgave wordt verstuurd op het moment dat u klikt op de button ‘versturen’ onder stap 8/8, waar gevraagd wordt of u een bevestiging van uw opgave per e-mail wilt ontvangen. Als u op versturen heeft geklikt, komt u vervolgens op het scherm waar u uw opgave kunt printen of downloaden in PDF-formaat.

 Ik krijg een foutmelding, wat moet ik doen?

Het kan zijn dat er een technisch probleem is. Probeer het later nog eens. Het kan ook voorkomen dat u een foutmelding krijgt, terwijl u bezig bent met de vragen. Als u dan op een later tijdstip opnieuw inlogt, kunt u weer verder gaan. Alle gegevens die u heeft ingevoerd, blijven bewaard en kunnen steeds weer bewerkt worden.

 Ik blijf ‘hangen’ in de vragenlijst of ik kom steeds terug bij dezelfde vraag. Wat moet ik doen?

Het is in ieder geval belangrijk dat u de knop “volgende” in de vragenlijst gebruikt en niet de knoppen “volgende”, “terug” of “refresh” in uw browser.

Tevens is het belangrijk dat er bij de volgende velden altijd iets is ingevuld:

  • Titel werk
  • Componist (indien u dit echt niet weet, kunt u “onbekend” invullen)
  • Aantal uitvoeringen

Bij aantal uitvoeringen moet altijd een getal ingevuld worden. Titels waar u een aantal groter dan 0 heeft ingevuld, blijven bewaard.

Mocht u vastlopen, sluit dan de internetbrowser af en probeer het later nog eens. Het kan voorkomen dat u een foutmelding krijgt, terwijl u bezig bent met de vragen. Door af te sluiten en opnieuw in te loggen, komt u weer in het beginscherm (stap 1/8) van uw opgave. Al uw eerder ingevoerde gegevens zijn bewaard.
Mocht u helemaal ‘vast’ zijn gelopen en er niet meer uitkomen stuur dan een e-mail naar onderzoek@millwardbrown.nl Geef in uw e-mail zo goed mogelijk aan wat het probleem is en vermeld de naam van uw vereniging en uw inlogcode.

Ik ben halverwege de vragenlijst gestopt of ik krijg een foutmelding. Wat gebeurt er met mijn antwoorden?

Uw antwoorden worden na iedere vraag automatisch opgeslagen. Mocht u halverwege de verbinding verliezen, dan zijn uw antwoorden dus niet verloren gegaan. Door opnieuw in te loggen, komt u weer in het beginscherm (stap 1/8) van uw opgave. Uw eerder ingevoerde gegevens zijn bewaard.

 Wat moet ik doen als mijn vraag hier niet bij staat?

Stuur dan uw vraag via e-mail naar opgave2017@bumasterma.nl . Vermeld dan wel de naam van uw koor of vereniging en uw inlogcode.