Opgave HaFaBra

Alle koren en muziekvereniging kunnen via hafabra.bumastemra.nl gedurende het hele jaar eenvoudig opgave doen van de muziekwerken die de vereniging in het openbaar heeft uitgevoerd.
Heeft u alleen gerepeteerd of heeft uw vereniging geen optredens gehad? Ook dat kunt u in uw opgave noteren.
Opgave doen, betekent niet dat u over dat jaar nog een factuur van ons krijgt, maar dat wij het licentiebedrag dat u heeft betaald op de juiste manier kunnen uitkeren aan de rechthebbenden.

In het voorjaar hebben alle koren en muziekverenigingen hun persoonlijke inlogcode ontvangen om opgave te kunnen doen.
Heeft u de brief met de inlogcode niet meer bij de hand? Dan kunt u ons bereiken via opgave.BumaStemra@bumastemra.nl