Openbaarmaking

Ik wil muziek draaien in het openbaar. Kan dat zomaar?

Als u muziek wilt draaien in bijvoorbeeld uw winkel, horecazaak of op kantoor, dan heeft u toestemming nodig van de rechthebbenden van die muziek. Hetzelfde geldt als u muziek wilt gebruiken voor een radio- of tv-programma of tijdens een concert of theatervoorstelling. Buma verleent toestemming voor het openbaarmaken van muziek. De door Buma geïncasseerde gelden worden weer uitgekeerd aan de muziekauteurs en –uitgevers van de muziek. Nadat u een vergoeding (licentie) aan ons hebt betaald, kunt u de muziek gebruiken. Kijk hier voor meer informatie.

Ik betaal al aan Buma en/of Sena, klopt het dat ik dubbel betaal?

Nee. Buma regelt het auteursrecht van de componist, tekstdichter en/of muziekuitgever, terwijl Sena de zogenoemde naburige rechten van de uitvoerende artiest en/of producent regelt.

Hoeft er voor een niet-commercieel evenement geen vergoeding te worden betaald voor het muziekgebruik?

Of er muziek gebruikt wordt met een commercieel of een niet-commercieel doel, maakt niet uit. Het muziekauteursrecht kijkt alleen naar het gebruik. Ook bij een niet commercieel evenement geldt het principe: voor muziekgebruik is een vergoeding verschuldigd.