Muziekuitgavecontract

Wat is een muziekuitgavecontract?

De afspraken die een auteur met een uitgever maakt over de uitgave van muziekwerken worden meestal vastgelegd in een uitgavecontract. Er zijn verschillende soorten uitgavecontracten. Eén daarvan is het titelcontract. In een uitgave contract worden onder andere de rechten en de plichten van de uitgever omschreven.

In het titelcontract belooft de uitgever onder andere zich in te zetten voor de exploitatie en promotie voor de in het contract genoemde werk(en). Een auteur kent een deel van zijn auteursrechtelijke bevoegdheden toe aan de uitgever, wat onder andere als gevolg heeft dat de uitgever meedeelt in de exploitatieopbrengsten van het werk.