Lidmaatschap

Wat kost aansluiting bij Buma/Stemra?

Het inschrijfgeld bedraagt momenteel €45,76 voor tekstschrijvers en componisten en €91,51 voor uitgevers. De jaarlijkse bijdrage is voor tekstschrijver en componisten €63,55 (inclusief BTW) per kalenderjaar. Uitgevers betalen €127,10 (inclusief BTW). Het maakt niet uit of zich alleen aansluit bij Buma, alleen bij Stemra of bij beide.

Mijn werk wordt niet meer gebruikt waardoor ik geen inkomsten meer ontvang. Hoe stop ik mijn exploitatiecontract met Buma/Stemra?

Uw contract loopt een heel kalenderjaar en wordt elk jaar automatisch verlengd. U kunt uw contract opzeggen door uiterlijk drie maanden voor het begin van het nieuwe kalenderjaar een ondertekende brief met uw opzegging naar Buma/Stemra te sturen. Is uw contract opgezegd, dan krijgt u hiervan altijd een bevestiging. Bewaar deze goed. U krijgt vanaf de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar uw exploitatierechten weer terug van ons. Vanaf dat moment incasseren we dan ook niet meer voor het gebruik van uw werk en kunt u zelf de exploitatie van uw werken ter hand nemen en/of u aan sluiten bij welke andere collectieve beheersorganisatie op het gebied van muziekauteursrecht.

Welke rechten heb ik nog na opzegging van mijn lidmaatschap?

Wanneer u uw lidmaatschap opzegt, behoudt u nog een aantal rechten. Zo ontvangt u elk jaar een overzicht met de aan u toegewezen rechteninkomsten en betaalde bedragen per categorie (tot drie jaar na uitschrijving kunt u nog betalingen ontvangen). Daarnaast wordt u via het jaarverslag en de toelichting op de website geïnformeerd  over beheerskosten en andere inhoudingen. Wij verzoeken u wijzigingen in uw adres- en bankgegevens tijdig aan de afdeling Ledenservice door te geven zodat Buma/Stemra uw rechteninkomsten kan blijven uitkeren. Eventuele  rechteninkomsten die onbetaald blijven (bijvoorbeeld vanwege incorrecte bankgegevens) ziet u terug op een jaarlijks overzicht dat u van Buma/Stemra ontvangt. Ten slotte kunt u tot drie jaar na uitschrijving ook als ex-lid een commentaar of een klacht indienen.