Licenties

Op mijn bewijs van licentie staat ‘gegevens exploitatie’. Waar staat dit voor?

‘Gegevens exploitatie’ heeft betrekking op de gegevens van uw vestigingsadres.

Kan ik mijn licenties online via de portal beëindigen?

Ja, alle licenties die u online via de portal hebt afgesloten, kunt u ook via de portal beëindigen. Voor het beëindigen van licenties die niet via de portal zijn gesloten, kunt u contact opnemen met Buma/Stemra.

Mag ik ook buitenlandse muziek gebruiken?

Ja. In bijna elk land zijn auteursrechtorganisaties werkzaam met wie Buma/Stemra zogenoemde wederkerigheidsovereenkomsten heeft gesloten. Door deze overeenkomsten worden de belangen van de leden/aangeslotenen van Buma/Stemra in het buitenland behartigd. Andersom regelt Buma/Stemra het muziekgebruik in Nederland voor buitenlandse aangeslotenen van de zusterorganisaties. Op die manier stelt Buma/Stemra de muziekgebruiker in de gelegenheid een keuze te maken uit miljoenen muziekwerken, geschreven door honderdduizenden componisten en tekstschrijvers van wie zij de belangen behartigen.

Moeten de auteurs van de gebruikte muziek bij Buma/Stemra of een zusterorganisatie aangesloten zijn?

Ja. Buma/Stemra heeft alleen het recht om de belangen van haar leden/aangeslotenen te behartigen. Als iemand niet is aangesloten, dan kan Buma/Stemra niks voor diegene doen. Dat betekent ook dat als een componist of tekstdichter die niet bij Buma/Stemra is aangesloten aanklopt bij een muziekgebruiker en geld vraagt voor het gebruik van zijn of haar werk, dat die muziekgebruiker niet bij Buma/Stemra verhaal kan halen. Buma/Stemra vrijwaart de muziekgebruiker alleen voor claims van haar aangeslotenen, dat is logisch.