Jaarverslag

Een jaar van rake klappen, maar ook met positieve geluiden en zicht op een weg omhoog.

Het jaar 2020 kende bijzondere en uitdagende omstandigheden. De sinds 12 maart afgekondigde landelijke Covid-19 maatregelen leidden tot een daling van rechtenopbrengsten uit een aantal marktsegmenten. Deze daling werd deels gecompenseerd door de sterke groei van Online rechtenopbrengsten. In totaal zijn de rechtenopbrengsten van Buma/Stemra in 2020 uitgekomen op € 203,5 mln. Dat is 7,4% onder het niveau van recordjaar 2019.

In 2020 is in totaal een recordbedrag van € 192,7 mln gereparteerd. De toename van 1,4% is mede gerealiseerd door het versneld distribueren van auteursrechtgelden voor de segmenten RTV en Podia. De inkomsten per muziekmaker variëren echter sterk.

Daarnaast heeft Buma/Stemra leden en aangeslotenen geholpen door in samenwerking met ander partijen het Noodfonds Muziek en een Investeringsfonds op te zetten. Hoewel de toekomst voor de korte termijn nog ongewis is, maakt Buma/Stemra zich er wel klaar voor. In 2020 hebben we onze nieuwe strategie gelanceerd: To the Beat of the Drum.

Bekijk hier het jaarverslag 2020 en voorgaande jaren.