iTunes

Hoe verwerkt Buma/Stemra muziekgebruik via iTunes?

Iedere dag downloaden grote hoeveelheden mensen muziek via iTunes. Maandelijks stuurt iTunes ons een overzicht van alle gedownloade liedjes. Al die downloads bundelen wij per liedje, zodat we precies zien hoe vaak een liedje gedownload is.

De gedownloade liedjes matchen we met onze werkendatabase. Uit deze database blijkt welke werken wij precies vertegenwoordigen. Belangrijk, want juist bij online kanalen als iTunes geldt dat grote internationale uitgevers er steeds vaker toe over gaan om zélf de online rechten te beheren en het geld te innen. Het bepalen aan wie we uitkeren, is hier dus complexer dan bij andere kanalen.

Het grote aanbod van muziek via online kanalen betekent enorm veel verschillende liedjes die door een grote diversiteit aan gebruikers gedownload kunnen worden. Met als gevolg dat er veel meer verschillende liedjes worden geluisterd dan bij de radio en het proces om te kunnen uitkeren daarom relatief kostbaarder is. Voor Buma/Stemra is het onmogelijk om al het gebruik te verwerken. Om die reden wordt een verwerkingsgrens vastgesteld. Om die reden zijn er voor online verwerkingsgrenzen ingesteld. Een werk moet in ieder geval een bepaald bedrag hebben opgebracht zodat het gebruik wordt verwerkt.

Vanaf welk bedrag wordt er uitgekeerd aan rechthebbenden?

Tot voor kort gold voor componisten en tekstdichters per distributie een uitkeringsgrens van €13,-. Met ingang van 1 januari 2015 heeft er echter een wijziging plaats gevonden waardoor deze uitkeringsgrens – ook wel financiële bagatel genoemd – wordt afgeschaft. In de nieuwe situatie wordt het totale bedrag voor alle werken van een lid per distributie op de rekening courant bijgeschreven. Op het moment dat er meer dan €15,- op een rekening courant staat, wordt het bedrag overgemaakt. Eind december wordt het jaar afgesloten en maken wij het saldo van de rekening courant over, ook als deze onder €15,- ligt. Het saldo wordt verrekend met de eventuele basisuitkering en de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.