Betalen

Moet ik betalen aan Buma/Stemra?

Hoeveel u betaalt voor muziekgebruik, verschilt per situatie. Met de licentiewijzer berekent u snel en eenvoudig het te betalen bedrag voor uw muziekgebruik. Met een opgaveformulier geeft u aan welke muziek u wilt gebruiken.

Waarom moet ik betalen voor het afspelen van muziek?

Als u aan uw werknemers of klanten muziek laat horen, moet u een vergoeding betalen aan de makers van deze muziek. Muziek heeft namelijk een positief effect op uw personeel en de beleving van uw klanten (zie www.muziekwerkt.nl), waardoor uw omzet kan stijgen. U heeft dus een zakelijk belang bij het laten horen van muziek.

Wanneer u een CD koopt, muziek afspeelt op de radio of tv of een abonnement afsluit op een muziekdienst, betaalt u alleen voor het privégebruik van de muziek. Het gebruik van de muziek voor uw bedrijf is niet bij deze prijs inbegrepen. Niemand weet namelijk of u deze muziek ook zakelijk gebruikt, ofwel openbaar maakt. Door een vergoeding te betalen aan Buma/Stemra en Sena mag u de muziek ook in uw bedrijf laten horen aan uw klanten of personeel.

Wanneer hoef ik niet voor muziek te betalen?

Als u geen gebruik maakt van muziek in uw bedrijf, hoeft u natuurlijk geen vergoeding te betalen. U betaalt dus alleen wanneer u muziek aan uw gasten, klanten of medewerkers laat horen.
Speelt u wél muziek af, maar is uw bedrijf of werkplek niet toegankelijk voor gasten of klanten én heeft u minder dan drie fulltime werknemers in dienst? Ook dan hoeft u niet te betalen.
Heeft u alleen een verkoopruimte en geen afzonderlijke werkruimte? Dan betaalt u alleen voor het openbaar maken van muziek aan uw gasten of klanten.

Hoeveel moet ik betalen?

Het bedrag dat u betaalt voor muziekgebruik, komt zeer precies tot stand. Buma en Stemra hanteren voor de tariefbepaling een eigen rekenmethode per groep muziekgebruikers. Buma voor het openbaar maken van muziek, Stemra voor het vastleggen ervan. Aan de hand van de opgave van het muziekgebruik wordt aan de hand van de toepasselijke tarieven de verschuldigde vergoeding berekend.

Wat is de rol van Buma/Stemra?

Gebruikt u graag muziek in uw winkel of restaurant? Wilt u iemands compositie op cd zetten of laten horen op uw website? Dan is het een heel karwei om daarvoor bij de verschillende individuele muziekauteurs toestemming te vragen en een betaling te regelen. Gelukkig kunt u deze toestemming via één instantie regelen: Buma/Stemra. Wij exploiteren de rechten van ruim 24.000 Nederlandse muziekauteurs en -uitgevers. Ook wanneer u buitenlandse muziek gebruikt, kunt u via ons de licenties regelen. In bijna elk land zijn namelijk auteursrechtorganisaties werkzaam met wie Buma/Stemra zogenoemde wederkerigheidsovereenkomsten heeft gesloten. Door deze overeenkomsten worden de belangen van aangesloten muziekauteurs van Buma/Stemra ook in het buitenland behartigd. Andersom regelt Buma/Stemra het muziekgebruik in Nederland voor buitenlandse componisten en tekstdichters die aangesloten zijn bij de zusterorganisaties. Op die manier stelt Buma de muziekgebruiker in de gelegenheid een keuze te maken uit miljoenen muziekwerken, geschreven door honderdduizenden componisten en tekstschrijvers van wie zij de belangen behartigen.

Buma/Stemra incasseert vergoedingen bij muziekgebruikers en verdeelt ze over de muziekauteurs en uitgevers die rechtstreeks of via een zusterorganisatie zijn aangesloten. Een ingewikkeld proces als u bedenkt dat er tienduizenden muziekgebruikers zijn. Om dit proces zo eenvoudig mogelijk te maken, sluiten we onder meer contracten af met overkoepelende organisaties van muziekgebruikers. Daarnaast sluiten we contracten met individuele gebruikers. Het geld dat we van hen ontvangen, verdelen we op basis van het soort gebruik over de muziekauteurs en -uitgevers van de muziek.

Met welke instanties hebt u nog meer te maken?

Om muziek te mogen gebruiken is soms meer nodig dan toestemming van Buma/Stemra. Wij exploiteren namelijk alleen de rechten van muziekauteurs en -uitgevers. Maar er zijn ook anderen die rechten ontlenen aan muziek. Denk aan uitvoerende artiesten, zoals zangers en bands, die de muziek hebben vertolkt. Of platenmaatschappijen die gezorgd hebben voor de opnames van de muziek. En soms is er sprake van rechten op tv- en filmbeelden, bijvoorbeeld op dvd’s.

Via de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (Sena) betaalt u een vergoeding voor de uitvoerende kunstenaar(s) en de platenproducenten. Via Stichting VIDEMA doet u dit voor rechten op tv- en filmbeelden.

Ik heb een licentie via mijnlicentie.nl. Hoe kan ik betalen?

Op www.mijnlicentie.nl regelt u in één keer de licentie voor uw muziekgebruik met Buma/Stemra en Sena. U krijgt vervolgens één factuur van het Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten (SCAN). U betaalt een bedrag voor een abonnement van een jaar op muziekgebruik.
Heeft uw branchevereniging het muziekgebruik voor u geregeld via een collectieve overeenkomst? Dan betaalt u via uw branchevereniging aan Buma/Stemra en/of Sena. Uw brancheorganisatie kan u daar meer informatie over geven.