Groot recht – klein recht

Wat is verschil tussen ‘klein’ en ‘groot’ recht?

Onder ‘Klein recht’ vallen zuiver muzikale werken (melodieën met/zonder tekst). Buma/Stemra regelt daarvan de collectieve exploitatie. Voor muziek die deel uitmaakt van een zgn. ‘Groot recht productie’ wordt niet door Buma/Stemra geïncasseerd: producenten van ‘Groot recht producties’ treffen zelf regelingen met alle rechthebbenden, muziekauteurs- en uitgevers kunnen dus zelf afspraken maken over het gebruik van de muziek. Tot het ‘Groot recht’ worden gerekend (muziek)werken die deel uitmaken van een ‘doorgeschreven voorstelling’ ofwel een dramatisch muzikaal verhaal waarin meerdere auteursrechten zijn vertegenwoordigd zoals tekst, muziek, choreografie, licht en kostuums (bijv. Ballet, opera, operette, musicals etc). Met andere woorden het moet gaan om muziek die speciaal voor de productie is geschreven.

Indien echter dergelijke dramatisch muzikale werken van dezelfde auteur(s) word(t)(en) verwerkt in een andere, nieuwe dramatisch-muzikale productie waarbij deze werken een onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de verhaallijn van de voorstelling en daarin niet of nauwelijks andere muziekwerken worden gebruikt, dan beschouwt Buma die productie eveneens als grootrecht en dient de producent rechtstreeks met de rechthebbenden van de betrokken muziekwerken afspraken te maken over het gebruik van de gebruikte muziekwerken. Voor het overige valt bestaande muziek die (later) in een theatervoorstelling wordt gebruikt, in de regel onder het ‘klein recht’.

Omdat muziek uit een dramatisch-muzikale productie (bv. een liedje uit een musical) die op de radio ten gehore wordt gebracht of op cd wordt vastgelegd wel als ‘klein recht’ wordt gezien, kan Buma/ Stemra daarvoor wél incasseren. Het is daarom van belang óók de werken die voor een ‘Groot recht productie’ zijn geschreven, aan te melden.