Groot recht – klein recht

Wat is verschil tussen klein en groot recht?

Onder klein recht vallen zuiver muzikale werken (melodieën met/zonder tekst). Buma/Stemra regelt daarvan de collectieve exploitatie. Voor muziek die deel uitmaakt van een zogenoemde groot recht productie wordt in principe niet door Buma/Stemra geïncasseerd: producenten van groot recht producties treffen zelf regelingen met alle rechthebbenden, muziekauteurs- en uitgevers kunnen dus zelf afspraken maken over het gebruik van de muziek. Tot het groot recht worden gerekend (muziek)werken die deel uitmaken van een ‘doorgeschreven voorstelling’ ofwel een dramatisch muzikaal verhaal waarin meerdere auteursrechten zijn vertegenwoordigd zoals tekst, muziek, choreografie, licht en kostuums (bijvoorbeeld ballet, opera, operette, musicals etc). Met andere woorden het moet gaan om muziek die speciaal voor de productie is geschreven.

Wanneer dergelijke dramatisch muzikale werken van dezelfde auteurs worden verwerkt in een andere, nieuwe dramatisch-muzikale productie waarbij deze werken een onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de verhaallijn van de voorstelling en daarin niet of nauwelijks andere muziekwerken worden gebruikt, dan beschouwt Buma die productie eveneens als groot recht en dient de producent rechtstreeks met de rechthebbenden van de betrokken muziekwerken afspraken te maken over het gebruik van de gebruikte muziekwerken. Voor het overige valt bestaande muziek die (later) in een theatervoorstelling wordt gebruikt, in de regel onder het klein recht.

Buma kan, onder voorwaarden, incasseren voor groot recht producties. Die voorwaarden zijn:

  • De auteur meldt vooraf aan Buma dat hij/zij wil dat Buma voor een bepaalde productie gaat incasseren
  • De auteur moet de producent vooraf hierover hebben ingelicht
  • Het moet om groot recht repertoire gaan, m.a.w. speciaal voor de productie geschreven muziekstukken
  • De muziekstukken moeten tijdig zijn aangemeld
  • De auteur mag niet op een andere manier al een vergoeding voor uitvoeringsrechten hebben geregeld
  • Per door Buma te incasseren productie moet een apart verzoek worden ingediend.

Aanvragen kunnen worden gedaan via podia.theater@bumastemra.nl.

Omdat muziek uit een dramatisch-muzikale productie (bijvoorbeeld een liedje uit een musical) die op de radio ten gehore wordt gebracht of op cd wordt vastgelegd wél als klein recht wordt gezien, kan Buma/Stemra daarvoor wel incasseren. Het is daarom van belang ook de werken die voor een groot recht productie zijn geschreven, aan te melden.