Exploitatiecontract

Hoe zeg ik mijn exploitatiecontract op?

U kunt uw exploitatiecontract jaarlijks schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden. Met andere woorden, als u uiterlijk 30 september opzegt, wordt het exploitatiecontract per 1 januari van het volgende jaar beëindigd. Dit geldt zowel voor componist/auteur als uitgever. U zegt uw lidmaatschap op door het sturen van een ondertekende brief met daarin uw relatienummer en de reden van uw opzegging.

Ook als u alleen uw Buma of alleen uw Stemra-exploitatiecontract wilt beëindigen, kunt u een ondertekende brief sturen voorzien van uw relatienummer. In de brief geeft u aan welk deel van uw lidmaatschap u wilt beëindigen. Opzeggen kan per kalenderjaar met een opzegtermijn van 3 maanden. Uw opzegging gaat per 1 januari van het volgende jaar in.

Hoe wijzig ik mijn exploitatiecontract?

Wanneer u besluit uw exploitatierechten voor een bepaald werelddeel of land onder te brengen bij een zusterorganisatie, kunt u uw exploitatiecontract met Buma en/of Stemra laten wijzigen. Met ingang van medio juni 2014 is het voor aangeslotenen tevens mogelijk om de exploitatie van hun auteursrechten door Buma/Stemra in vijf verschillende categorieën uit te sluiten door middel van het opt-out systeem.

Voorbeeld: U wilt zich in de Verenigde Staten aansluiten bij een auteursrechtenorganisatie voor alleen het gebied Verenigde Staten, maar u wilt voor de rest van de wereld lid blijven bij Buma/Stemra. U verzoekt Buma/Stemra dan om een wijziging van uw exploitatiecontract met uitzondering van de Verenigde Staten. Met inachtneming van de opzegtermijn zal uw gewijzigde contract vervolgens per 1 januari van het volgende jaar ingaan. Vanaf die datum kunt u zich aansluiten bij de auteursrechtenorganisatie in de Verenigde Staten. U geeft daarbij aan dat u alleen lid wilt worden voor dit land.

Wanneer u als lid of als aangeslotene gebruik wilt maken van de mogelijkheden die het opt-out systeem biedt en rechten dus wilt uitsluiten van het collectieve beheer door Buma/Stemra, dan kan dat per jaar met een opzegtermijn van tenminste drie maanden, dus voor 1 oktober. Uw gewijzigde contract zal vervolgens per 1 januari van het volgende jaar ingaan.

Voor wijzigingen in exploitatierechten respectievelijk gebiedsuitsluiting kunt u gebruik maken van het wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten.

Voor overige wijzigingen op uw exploitatiecontract kunt u een schriftelijk verzoek richten aan de directie van Buma/Stemra.