Doelstelling

Wat is de doelstelling van Buma/Stemra?

De doelstelling van Buma/Stemra is het bevorderen van de materiële en immateriële belangen van auteurs en hun rechtverkrijgenden, uitgevers en uitgeversbedrijven, zonder winstoogmerk voor zichzelf.