Covers

Onder een cover verstaan we – qua auteursrechten – een 1 op 1 kopie van het origineel waaraan niets (of weinig) substantieel is veranderd. De oorspronkelijke componist en tekstdichter worden dan als rechthebbenden aangemerkt. Voor zover het daarbij gaat om rechthebbenden die bij Buma/Stemra zijn aangesloten (of via buitenlandse zusters door Buma/Stemra worden vertegenwoordigd) kan die toestemming door Buma/Stemra worden verleend. En voor zover het daarbij gaat om rechthebbenden die niet bij Buma/Stemra zijn aangesloten of niet door Buma/Stemra vertegenwoordigd worden, dan heeft de gebruiker de toestemming van de rechthebbenden zelf nodig.

Zodra er sprake is van een substantiële (creatieve) wijziging van het oorspronkelijke muziekwerk, wat het geval kan zijn bij bijv. een remix, spreken we van een bewerking. Lees hier alles over bewerkingen.