Copyrightgrens

Wat is de copyrightgrens en hoe werkt dit?

Om de inkomsten op een gebruikt muziekwerk uit te kunnen keren, moet alle aanwezige eigendomsinformatie volledig verwerkt zijn. Zodra een muziekwerk afgerekend moet worden omdat het bijvoorbeeld op radio, televisie of tijdens een live optreden wordt gebruikt, wordt het muziekwerk via een zogeheten ‘triggerfile’ naar de centrale database ICE gestuurd. Als de aanwezige eigendomsinformatie van het muziekwerk nog niet volledig is verwerkt, wordt dit muziekwerk in de werkvoorraad van ICE opgenomen. Een muziekwerk uit deze werkvoorraad wordt door ICE verwerkt zodra de waarde van het gebruik €50,- of hoger is zodat er ook daadwerkelijk uitgekeerd kan worden.

Deze grens van €50,- is gebaseerd op de totale waarde van het gebruik binnen één van de drie volgende categorieën:  Buma (PR), Stemra (MR) of Online. Deze worden afzonderlijk over een periode van de afgelopen 3 jaar gemeten. Zodra het gebruik van een muziekwerk bijvoorbeeld in de categorie Online €50,- of meer oplevert, wordt de aanwezige eigendomsinformatie verwerkt zodat de uitkering op het werk plaats kan vinden. Zijn de copyrightgegevens eenmaal compleet wordt het toekomstig gebruik op het werk altijd uitgekeerd. Ook al is het bedrag in één van de drie genoemde categorieën lager dan €50,-.

De grens voor het verwerken van de eigendomsgegevens is gesteld op €50,- omdat uit onderzoek blijkt dat dit de beste kosten-batenverhouding is. Op deze manier wordt op een maximaal haalbaar aantal muziekwerken uitgekeerd tegen redelijke kosten.