Buma/Stemra in Europa

Wat gebeurt er als mijn muziek in een ander land gebruikt wordt? 

In de Europese Unie staat het auteurs, tekstschrijvers, componisten en uitgevers vrij om zich aan te sluiten bij een auteursrechtenorganisatie naar keuze. Daarmee opereert Buma/Stemra in een concurrerende markt.

Vaak worden werken van aangeslotenen van Buma/Stemra op het grondgebied van zusterorganisaties geëxploiteerd. De zusterorganisatie zal alles wat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden in het werk stellen om de vergoedingen voor dit muziekgebruik in het buitenland te innen. Deze afspraak vloeit onder andere voort uit wederkerigheidscontracten die Buma [Stemra] heeft afgesloten met zusterorganisaties. Hiernaast hebben zusterorganisaties met elkaar afgesproken om buitenlandse rechthebbenden hetzelfde te behandelen als hun eigen rechthebbenden.
Zusterorganisaties zijn echter zelfstandige organisaties en handelen op basis van lokale wet – en regelgeving (statuten en reglementen). De juridische situatie en daarmee het exploitatiebeleid verschilt per land. Buma/Stemra heeft niet de macht om het repartitie- en incassobeleid van haar zusters te beïnvloeden. Een verschil kan betrekking hebben op de wijze van vertegenwoordiging of op de tarieven maar kan zich ook uiten in de wijze waarop muziekgebruikers worden opgespoord.

Hier vindt u een lijst met alle zusterorganisaties van Buma/Stemra.