Buitenland

Behartigt Buma/Stemra mijn belangen in het buitenland?

Ja. In bijna elk land zijn auteursrechtorganisaties werkzaam met wie Buma/Stemra zogenoemde wederkerigheidsovereenkomsten heeft gesloten. Zij incasseren vergoedingen en betalen die door aan ons. Andersom regelt Buma het muziekgebruik in Nederland voor buitenlandse componisten en tekstschrijvers die aangesloten zijn bij de zusterorganisaties. Ieder kwartaal (maart, juni, september, december) krijgt u in de buitenlandafrekening uw vergoeding uitbetaald.