Buitenland

Behartigt Buma/Stemra mijn belangen in het buitenland?

Ja. In bijna elk land zijn auteursrechtorganisaties werkzaam met wie Buma/Stemra zogenoemde wederkerigheidsovereenkomsten heeft gesloten. Zij incasseren vergoedingen en betalen die door aan ons. Andersom regelt Buma het muziekgebruik in Nederland voor buitenlandse componisten en tekstschrijvers die aangesloten zijn bij de zusterorganisaties. Twee keer per jaar krijgt u in de buitenlandafrekening uw vergoeding uitbetaald. Het is wel verstandig Buma/Stemra vooraf te informeren wanneer u weet dat uw muziek over de grenzen wordt gebruikt. Wij kunnen dan actief contact zoeken met de betreffende organisatie en zo zorgen voor een zo snel mogelijke doorbetaling van uw vergoedingen. U vindt hiervoor op deze site de benodigde formulieren. Ga naar de portal en kies ‘Formulieren voor leden’.