Bruiloften en verjaardagen

Moet ik betalen voor muziek op een privé-feestje? 

Bij Buma/Stemra komt vaak de vraag binnen of er moet worden betaald voor het gebruik van bijvoorbeeld livemuziek of een dj op een privé-feestje, waaronder dan bijvoorbeeld een bruiloft of een bedrijfsfeest wordt verstaan. De hoofdregel is dat u ook bij zulke gelegenheden muziek mag laten horen als u daarvoor de benodigde toestemming heeft verkregen. Buma verleent deze toestemming onder bepaalde voorwaarden. Eén van die voorwaarden is het betalen van een vergoeding. Hoe hoog die vergoeding is, hangt onder meer af van het soort muziekgebruik.

Zijn er ook uitzonderingen?

Er bestaat wel een uitzondering op de hoofdregel. Als de aanwezigen op het feest behoren tot een ‘familie-, vrienden- of daaraan gelijk te stellen kring’ en er wordt daarnaast geen toegangsprijs geheven voor het feest, dan is er geen toestemming nodig. Van een ‘familie-, vrienden- of daaraan gelijk te stellen kring’ is pas sprake als tussen alle aanwezigen onderlinge vriendschapsbanden bestaan (of nauwelijks minder hechte banden). Deze uitzondering zal zich dan ook niet snel voor doen.

Wat als het om een besloten feest gaat?

In dit verband wordt vaak gesproken van een ‘besloten kring’. In de Auteurswet is bepaald dat voor een voordracht, op- of uitvoering of voorstelling in besloten kring tevens toestemming nodig is, tenzij deze zich beperkt tot de familie-, vrienden- of daaraan gelijk te stellen kring, en als voor de toegang geen vergoeding wordt gevraagd. Het woord ‘besloten’ heeft in deze context dan dus niet de betekenis die wij daar in het algemeen taalgebruik aan geven.

Wat als ik twijfel over mijn feest en Buma/Stemra? 

Als u een feest organiseert en u twijfelt of u daarvoor wel of niet een vergoeding moet betalen, neemt u dan contact met ons op. Wij kijken dan aan de hand van uw informatie of u toestemming van Buma/Stemra nodig heeft. Toestemming voor het gebruik van muziek moet namelijk vooraf zijn geregeld. Klik hier om de tarieven te bekijken, hier om een licentie aan te vragen en een licentie af te sluiten.