Beleggingsbeleid

Waarom belegt Buma/Stemra en wat is het beleid?

Doordat Buma/Stemra eerder licentieert en incasseert voor muziekgebruik dan kan worden uitgekeerd, is er continue een bepaalde hoeveelheid geld dat wacht op uitkering aan rechthebbenden. Om de netto kosten van de organisatie voor haar rechthebbenden zo laag mogelijk te houden, heeft Buma/Stemra in het verleden besloten om dit geld optimaal en binnen vastgestelde risiconormen te beleggen. Daarbij komen de financiële opbrengsten ten gunste van de organisatie, waardoor uiteindelijk de kosten voor rechthebbenden worden verlaagd.

De beleggingen van Buma/Stemra vinden plaats in aandelen en obligaties. Er wordt zoveel mogelijk belegd in standaard samengestelde pakketten bestaande uit afzonderlijke, beursgenoteerde fondsen. Ons beleggingsbeleid is prudent, wat mede inhoudt dat de risico’s van de beleggingen zo laag mogelijk worden gehouden. Er wordt door ons zoveel mogelijk verspreid belegd in verschillende fondsen.

Het beleggingsbeleid wordt goedgekeurd door het hoogste orgaan van Buma/Stemra, de Algemene Ledenvergadering, en uitgevoerd door het bestuur, samen met een externe vermogensbeheerder. Meer informatie over het beleggingsbeleid kunt u vinden in de jaarverslagen van Buma/Stemra.