Auteursrechtenorganisaties

Wat zijn andere auteursrechtenorganisaties? 

BIEM
Het wereldwijd overkoepelende orgaan voor mechanisch recht (zoals Stemra).

CEDAR
CEDAR (Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten) is het facilitair bedrijf voor diverse auteursrechtenorganisaties.

CISAC
Het wereldwijd overkoepelende orgaan voor auteursrechtenorganisaties op het gebied van onder meer muziek (zoals Buma), toneel en visueel werk.

GESAC
De Europese belangenbehartiger voor componisten, tekstdichters en muziekuitgevers.

NORMA
Norma behartigt de belangen van alle uitvoerende kunstenaars

Sekam en Sekam Video
SEKAM en SEKAM Video incasseren een aantal auteursrechtelijke vergoedingen voor audiovisuele werken en verdelen deze vergoedingen onder de “rechthebbenden”, de producenten van de betreffende films en televisieprogramma’s die over de relevante rechten beschikken.

Platform Multimediaproducenten
De Stichting Platform Multimediaproducenten (PM) is opgericht in 2002 en vertegenwoordigt producenten en uitgevers van interactieve media bij de verdeling van de thuiskopievergoeding.

STAP
De Stichting Thuiskopievergoeding Audioproducenten (STAP) vertegenwoordigt producenten van geluidsdragers bij de verdeling van de thuiskopie- en leenrechtvergoedingen.

Stichting BREIN
De stichting BREIN bestrijdt intellectueel eigendomsfraude namens auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film, video en interactieve software (zie aangeslotenen).

Fotografen Federatie
De FotografenFederatie zet zich in voor de positieverbetering van professionele fotografen in het algemeen en de zakelijke, maatschappelijke en culturele belangen van fotografen in het bijzonder en werkt aan het sterk houden van het imago van de beroepsgroep.

Stichting de Thuiskopie
Stichting de Thuiskopie incasseert heffingen voor rechthebbenden bij fabrikanten en importeurs van blanco beeld- en geluidsdragers.

Stichting Leenrecht
Stichting Leenrecht int en verdeelt vergoedingen voor het uitlenen en verhuren van beschermde werken.

Stichting Lira
Stichting Lira beheert de rechten van schrijvers, bewerkers en vertalers van literair werk.

Stichting Pictoright
Pictoright treedt in Nederland op namens visuele makers: illustratoren, beeldend kunstenaars, grafisch vormgevers, fotografen en andere professionele beeldmakers.

Stichting PRO
Stichting PRO voert de collectieve administratie van auteursrechten van uitgevers en hun auteurs.

Stichting Reprorecht
Stichting Reprorecht incasseert en verdeelt vergoedingen voor het kopiëren van korte gedeelten uit beschermde geschriften.

VEVAM
VEVAM incasseert voor regisseurs een aantal auteursrechtelijke vergoedingen o.a. aandelen in de vergoeding die kabel-exploitanten betalen voor het doorgeven van werken en de zogenaamde thuiskopie-vergoedingen

VIDEMA
VIDEMA regelt vergunningen en vergoedingen voor het vertonen van film- en televisiebeelden.

Voice
VOI©E is de brancheorganisatie van collectieve beheersorganisaties (cbo’s) voor auteurs- of naburige rechten; de organisaties die er voor zorgen dat auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers en producenten een redelijke vergoeding ontvangen voor het gebruik dat van hun werk wordt gemaakt.