Auteurs BV

Is een Auteurs BV iets voor u?

Auteurs professionaliseren meer en meer hun activiteiten en willen deze in een bedrijfsmatige structuur onderbrengen, bijvoorbeeld in een BV of NV. Dat is meestal om zakelijke en fiscale redenen. Auteurs die zich als rechtspersoon (NV of BV) bij Buma/Stemra willen aansluiten, noemen vaak deze voordelen,

 • Zakelijke van persoonlijke belangen kunnen scheiden
 • Het kan inkomsten-/vennootschapsbelasting schelen
 • Er is (eventueel) recht op BTW-aftrek

BV’s, NV’s en Coöperaties betalen vennootschapsbelasting over de winst. De tarieven voor de vennootschapsbelasting 2015 zijn

 • 20 % over de eerste € 200.000,- van de winst;
 • 25 % over de rest.

Auteurs betalen inkomstenbelasting.

 • Voor hen is het hoogste tarief 52 %.

Volgens de wet hebben auteurs geen recht op BTW-aftrek en kunnen geen BTW aan Buma/Stemra factureren.

 • Afhankelijk van de omstandigheden kan een Auteurs BV wèl BTW aftrek krijgen en BTW aan Buma/Stemra in rekening brengen voor de Buma/Stemra-uitkeringen.

Waar moet mijn Auteurs BV aan voldoen?

De BV moet rechtverkrijgende zijn van het repertoire van de auteur, en de auteur is tenminste houder van 90 % van de aandelen van de BV. Waarbij

 • alleen NV/BV’s met aandelen op naam een contract met Buma/Stemra kunnen sluiten,
 • de NV/BV’s een aandeelhoudersregister moeten bijhouden (art. 21 exploitatiecontract),
 • en de NV/BV en auteur verplicht zijn om wijzigingen aan Buma/Stemra door te geven (art 14).

Op het moment van sluiten van het exploitatiecontract  tussen Buma/Stemra en de BV, moet de BV de eigenaar zijn van de muziekauteursrechten en mechanische reproductierechten van de muziekwerken.

Uitgangspunten van de Auteurs BV

Aan de Auteurs BV is een aantal uitgangspunten verbonden. Die zijn voor iedere BV gelijk;

 • De auteur is en blijft de maker en blijft ook als maker geregistreerd. Hij (m/v) heeft daardoor een aantal persoonlijkheidsrechten. Persoonlijkheidsrechten zijn niet overdraagbaar (artikel 25 Auteurswet),
 • De BV is een rechtsopvolger van de auteur. De BV is niet zelf een maker. De BV is rechtverkrijgende van het repertoire van de auteur mits die auteur tenminste 90 % van de aandelen van die BV houdt (art. 2, sub t statuten),
 • Het totale repertoire van de auteur is in 1 (auteurs)hand. Het repertoire moet in zijn geheel of bij de auteur of bij diens BV te zitten,
 • Een BV met een auteur in dienstverband voldoet niet aan de begripsomschrijvingen en kan geen exploitatiecontract met Buma/Stemra sluiten.

Auteur namens BV:

 • Artikel 22 van het exploitatiecontract bepaalt dat de auteur – dus niet de directeur van de BV – namens de BV zaken doet met Buma/Stemra,
 • Is de auteur langere tijd ziek of weg dan kan, net als bij het reguliere exploitatiecontract, Buma tijdelijk – in het belang van de auteur resp. de BV – afspraken maken met een zaakwaarnemer van de auteur resp. de BV.

Interesse? Win eerst juridisch en fiscaal advies in.

Buma/Stemra biedt aan auteurs de mogelijkheid om (zich als ) een BV aan te sluiten. Het is aan de auteur zelf om zijn individuele rechtspersoon constructie in te richten naar de eigen specifieke omstandigheden en dat af te stemmen met de eigen lokale belastingdienst. Auteurs en hun BV’s moeten vooraf diverse zaken regelen, zoals:

 • wijziging van bestaande rechtsverhoudingen kan alleen met toestemming van de betrokken contractspartners (denk bijv. aan lopende uitgavecontracten, cessies, autorisaties, etc
 • zekerheid hebben dat de fiscus van de auteur en zijn BV akkoord is met de concrete uitwerking; Buma/Stemra staat daar buiten en kan dus niets garanderen.

Uitgebreide informatie over de Auteurs BV

In dit document vind je een compleet overzicht van alle te nemen stappen, benodigde documenten en een checklist.

Voor nadere informatie kun je ook contact opnemen met onze accountmanagers via 023-7997305 of via accountmanagers.cc@bumastemra.nl