Algemeen

Hoe kom ik er achter of er auteursrecht op een muziekstuk zit?

Op de meeste hedendaagse muziek rusten auteursrechten. Auteursrechten vervallen zeventig jaar na het overlijden van de maker. Op internet is vaak te achterhalen wie de makers zijn van een muziekwerk. Tevens kan je gebruik maken van de titelcatalogus op de website van Buma/Stemra.

Wanneer is een werk rechtenvrij?

Muziek is rechtenvrij wanneer de langstlevende maker (componist, tekstschrijver of bewerker) zeventig jaar of langer geleden is overleden. Rechtenvrije werken worden ook wel ‘traditionals’ of ‘domaine public’ genoemd.

Als ik muziek speciaal voor mijn productie laat componeren, word ik dan eigenaar van die muziek?

Als u bent aangesloten bij Buma/Stemra, draagt u de exploitatie van uw werken over aan Buma/Stemra. Voor elke openbaarmaking en/of reproductie van deze muziek is toestemming nodig van Buma/Stemra. De door Buma/Stemra geïncasseerde gelden worden vervolgens weer uitgekeerd aan de componisten, tekstdichters en uitgevers van de muziek.

Ik wil gebruikmaken van een beschermd muziekwerk. Aan wie moet ik toestemming vragen?

U kunt allereerst contact opnemen met Buma/Stemra. We behartigen de belangen van bijna 24.000 muziekauteurs en uitgevers (rechthebbenden). Voor het ten gehore brengen en de mechanische reproductie van muziek behorende tot het door Buma/Stemra beheerde repertoire, is toestemming nodig van Buma/Stemra. Wilt u echter de muziek bewerken (denk ook aan remixen en het gebruik van samples), of een nieuwe tekst maken op een bestaande compositie, dan heeft u toestemming nodig van de auteur of uitgever van het werk. Dat betekent dus dat we niet alle auteursrechtzaken voor u kunnen regelen. We kunnen u in elk geval wel informeren wie de rechthebbende tekstschrijver, componist en/of uitgever is. Neem hiervoor contact op met Service Rechthebbenden via info@bumastemra.nl.

Is een werk auteursrechtelijk beschermd als het niet is vastgelegd, bijvoorbeeld op een geluidsband?

​Ja. Het vastleggen van een creatie is geen vereiste. Zo kunnen niet op schrift staande voordrachten of niet op band vastgelegde muzikale improvisaties beschermd zijn zodra ze bijvoorbeeld live zijn uitgevoerd. Voorwaarde is wel dat dit werk origineel is en zintuiglijk waarneembaar is (geweest).

Rust er auteursrecht op een werk dat nog niet af is?

Ook als een werk nog niet af is rust er auteursrecht op. Werken zijn in alle stadia beschermd, zolang aan de eisen van originaliteit en waarneembaarheid is voldaan. Als een melodie of tekst nog in iemands hoofd zit en dus nog niet zintuiglijk waarneembaar is voor anderen, is het niet beschermd.

Aan wie komt het auteursrecht toe op een werk waarin verschillende werken van diverse makers bij elkaar zijn gebracht?

Indien een werk tot stand is gebracht naar het ontwerp van een ander en onder diens leiding en toezicht, wordt deze als de maker van dat werk aangemerkt. Is daarvan geen sprake, dan zal iedere maker zijn rechten houden op zijn deel in het geheel indien de werken feitelijk te scheiden zijn. Denk bijvoorbeeld aan de tekst en de compositie in een muziekwerk.