Uitbetaling van werken met een voorlopige verdeling

Pilot uitkeren werken met een voorlopige verdeling
Vanaf juni 2022 gaan we van start met een pilot met als doel om nog meer geld 1-op-1 uit te keren. We gaan namelijk ook uitkeren op werken die wel zijn aangemeld, maar nog niet zijn gecontroleerd. Het gaat hier om werken met een voorlopige verdeling. Deze pilot duurt een jaar en wordt dan geëvalueerd.

Huidige situatie
Tot en met het eerste kwartaal 2022 is de situatie als volgt: Buma/Stemra keert alleen uit op de werken waarvan een aanmelding is ontvangen en die volledig zijn verwerkt tot een copyrightverdeling. Dit gebeurt deels geautomatiseerd. Van werken waarvan nog geen aanmelding is ontvangen of waarvoor verdere handmatige verwerking nodig is, wordt het daaraan gekoppelde geld in reservering gehouden. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er van hetzelfde werk meerdere aanmeldingen zijn. Zodra de registratie van de copyrightverdeling gereed is, wordt het gereserveerde geld uitgekeerd in de na-afrekeningen post-distributies. Vanuit kostenoogpunt kan er niet op alle werken een handmatige controle plaats vinden.

Wat gaat er veranderen en wanneer
Vanaf juni 2022 gaan wij ook afrekenen op de werken die wel zijn aangemeld maar nog niet handmatig gecontroleerd. Deze verandering is op advies van de Raad van Rechthebbenden en na besluit van de Raad van Bestuur.

Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het merendeel van deze werken na controle geen verdere bewerking van de vastgestelde copyrightverdeling nodig heeft om tot een juiste afrekening te komen. En hoe lager het bedrag dat aan een werk gekoppeld is, hoe kleiner de kans dat dat geld op basis van een onjuiste copyrightverdeling afgerekend wordt. Het gaat hierbij om minder dan 2% van het geld dat Buma/Stemra jaarlijks aan rechthebbenden uitkeert. Maar het gaat hierbij ook om een groot aantal werken met (zeer) lage waarde, die niet tot 1-op-1 uitkering aan de rechthebbenden van de betreffende werken zouden komen zonder deze verandering.

Het geld dat gekoppeld is aan het gebruik van werken waarvan nog geen aanmelding is aangeleverd, wordt natuurlijk nog wel in reservering gehouden totdat een aanmelding is ontvangen en verwerkt.

Als je een afrekening hebt ontvangen op een werk met een voorlopige verdeling kun je daar onder voorwaarden een commentaar op indienen:

  • Het totaal afgerekende bedrag op het werk is in een kwartaal meer dan 50 euro;
  • Het werk is tijdig aangemeld, dat wil zeggen uiterlijk 3 maanden vóór afrekendatum (voor uitzendingen op radio en televisie geldt een uiterste aanmeld datum van 1 juli 2022);
  • Het commentaar wordt ingediend binnen de reclamatie termijn, dat wil zeggen binnen 2 jaar na het jaar van de afrekening.

Voor werken met een waarde van minder dan 50 euro kan geen commentaar worden ingediend. En daar hebben we goede redenen voor.

  • De groep werken met een waarde van minder dan 50 euro vallen onder de grens van handmatige controle zoals boven genoemd en waren daarmee waarschijnlijk niet tot een 1-op-1 uitkering gekomen.
  • We houden bij voorkeur zo weinig mogelijk geld voor een langere periode in reservering. Dit geld werd voorheen na 3 jaar verdeeld en uitgekeerd als onverdeelbare rechten over het collectief van rechthebbenden.
  • Volgens de nieuwe methode keren we, met een acceptabel risico, zo veel en zo snel mogelijk 1-op-1 uit aan de daadwerkelijke rechthebbenden.

Of een werk een voorlopige of definitieve verdeling heeft, kun je zien op MijnBumaStemra bij jouw aangemelde werken. Ga hiervoor naar werken -> aangemeld -> klik op titel -> status van je werk -> voorlopige verdeling/definitieve verdeling. Als het werk een definitieve verdeling heeft kun je ongeacht de hoogte van de uitbetaling een commentaar op indienen.

We zijn ervan overtuigd dat het met een beperkte foutmarge afrekenen aan de daadwerkelijke rechthebbenden een meerwaarde heeft ten opzichte van het aanhouden van auteursgelden en deze later uit te keren aan het collectief.