Jaaropgave

Per 17 januari 2022 staat de  jaaropgave over 2021 voor je klaar. Je vindt deze terug op de uitgeversportal en op mijnbumastemra.nl. Heb je nog geen MijnBumaStemra account? Je kunt dat hier in een paar stappen regelen.

Buma/Stemra verstrekt jaarlijks de gegevens van natuurlijke personen aan de belastingdienst voor de zogenoemde IB47 procedure. De belastingdienst gebruikt deze gegevens (waaronder naam, adres en woonplaatsgegevens, je IBAN nummer en je totale auteursrechtgelden inclusief ODV als je hier recht op had) om de vooraf ingevulde IB formulieren te controleren.

Per 1 januari 2022 is een nieuwe wetgeving van kracht. Dit betekent dat wij vanaf 2023 verplicht zijn om ook je geboortedatum en burgerservicenummer door te geven. Meer informatie hierover en op welke wijze je dit bij ons kunt aanleveren ontvang je in de loop van dit jaar.

Hoe je jouw inkomstenbelastingopgave moet doen, hangt af van in welke hoedanigheid je inkomsten uit auteursrechten ontvangt, bijvoorbeeld:

  • Als auteur of componist als privé persoon (natuurlijk persoon): Jouw auteursrechten worden aangemerkt als inkomsten uit werk en moeten bij jouw aangifte Inkomstenbelasting worden opgegeven in Box 1.
  • Je hebt een eenmanszaak of bent ZZP-er (natuurlijk persoon, ondernemer in fiscale zin): jouw auteursrechten worden aangemerkt als winst uit onderneming en moeten bij jouw aangifte Inkomstenbelasting worden opgegeven in Box 1.
  • Je hebt  bijvoorbeeld een vennootschap (rechtspersonen, ondernemer in fiscale zin); jouw auteursrechten worden aangemerkt als winst uit onderneming en belast met vennootschapsbelasting (VPB).
  • Erfgenaam: Jouw auteursrechten worden aangemerkt als inkomsten uit vermogen en moeten bij jouw aangifte Inkomstenbelasting worden opgegeven in Box 3. De te heffen belasting is afhankelijk van een (actuele) waardebepaling van jouw auteursrechten. De feitelijk uitbetaalde bedragen zijn onbelast. Voor een taxatie / waardebepaling kun je contact opnemen met een fiscaal adviseur.

In alle gevallen ben je zelf verantwoordelijk voor een correcte belastingaangifte.

BTW afdragen over Buma/Stemra inkomsten:
Componisten en tekstdichters zijn vrijgesteld van afdracht van BTW, voor zover het gaat om het leveren van diensten met betrekking tot hun auteursrechten. Met andere woorden: in de vergoeding die je van Buma/Stemra ontvangt, zit geen BTW en je hoeft hierover ook geen BTW af te dragen. Afhankelijk van de omstandigheden kan een Auteurs BV of NV wel BTW aan Buma/Stemra in rekening brengen voor de Buma/Stemra-uitkeringen. Zie voor meer informatie: bumastemra.nl/is-een-auteurs-bv-iets-voor-u.