Jaaropgave

Per 17 januari 2020 staat uw jaaropgave online. U vind deze terug op mijnbumastemra.nl. Heeft u nog geen account? U kunt dat hier in een paar stappen regelen.

Buma/Stemra overlegt de gegevens van de jaaropgave door middel van een zogenoemde IB47 procedure aan de Belastingdienst. De Belastingdienst gebruikt deze gegevens om de ingediende IB formulieren te controleren.

Hoe u uw inkomstenbelastingopgave moet doen, hangt af van in welke hoedanigheid u inkomsten uit auteursrechten ontvangt, bijvoorbeeld:

  • Als auteur of componist als privé persoon (natuurlijk persoon): Uw auteursrechten worden aangemerkt als inkomsten uit werk en moeten bij uw aangifte Inkomstenbelasting worden opgegeven in Box 1.
  • U heeft een eenmanszaak of u bent ZZP-er (natuurlijk persoon, ondernemer in fiscale zin): Uw auteursrechten worden aangemerkt als winst uit onderneming en moeten bij uw aangifte Inkomstenbelasting worden opgegeven in Box 1.
  • U heeft bijvoorbeeld een vennootschap (rechtspersonen, ondernemer in fiscale zin); Uw auteursrechten worden aangemerkt als winst uit onderneming en belast met vennootschapsbelasting (VPB).
  • Erfgenaam: Uw auteursrechten worden aangemerkt als inkomsten uit vermogen en moeten bij uw aangifte Inkomstenbelasting worden opgegeven in Box 3. De te heffen belasting is afhankelijk van een (actuele) waardebepaling van uw auteursrechten. De feitelijk uitbetaalde bedragen zijn onbelast. Voor een taxatie / waardebepaling kunt u contact opnemen met een fiscaal adviseur.

In alle gevallen bent u zelf verantwoordelijk voor een correcte belastingaangifte.

BTW afdragen over Buma/Stemra inkomsten:
Componisten en tekstdichters zijn vrijgesteld van afdracht van BTW, voor zover het gaat om het leveren van diensten met betrekking tot hun auteursrechten. Met andere woorden: in de vergoeding die u van Buma/Stemra ontvangt, zit geen BTW en u hoeft hierover ook geen BTW af te dragen. Afhankelijk van de omstandigheden kan een Auteurs BV of NV wel BTW aan Buma/Stemra in rekening brengen voor de Buma/Stemra-uitkeringen. Zie voor meer informatie: bumastemra.nl/is-een-auteurs-bv-iets-voor-u.